> Dünden Bugüne AÇEV

1982-1986 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okul öncesi çocukların eğitim durumlarıyla ilgili olarak Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Prof. Dr. Diane Sunar tarafından yürütülen bir araştırma projesi; Türkiye'de bu konudaki çalışmaların çok yetersiz olduğunu, birçok çocuğun erken çocukluk döneminde eğitim alamadığını göstermiştir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere araştırmayı yürüten akademisyenler tarafından alternatif bir ev merkezli okul öncesi eğitim programı olan Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Bir süre proje halinde yürütülen çalışmalar Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Özyeğin'in de katılımıyla kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve 1993 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kurulmuştur.

 


2013

 • AÇEV genç kadınlara yönelik okuma yazma faaliyetleri nedeniyle ”EMPower Champions of Youth Award” çerçevesinde ödüle layık görüldü.
 • AÇEV eğitim birimleri yeniden yapılandırıldı ve anne-baba eğitimleri bir araya getirilerek Aile Eğitimleri Birimi oluşturuldu.
 • Vakfımız çalışmalarıyla iki önemli ödül için aday gösterildi. Conrad N. Hilton Vakfı tarafından verilen Humanitarian Prize ve Birleşmiş Milletler tarafından verilen Nüfus Ödülü.
 • AÇEV, UNICEF ve MEB işbirliğinde 2 yıldır yürütülmekte olan Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları, Denetim Sistemi ve Kurum Açma Mevzuatının Güncellenmesi Projesi tamamlandı ve Bakanlığa sunuldu.
 • AÇEV - Yale Üniversitesi İşbirliği kapsamında Erken Çocukluk Barış Konsorsiyumu düzenlendi.
 • Kuruluşuna öncülük ettiğimiz Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bir protokolle devredildi.
 • UN Women tarafından desteklenen “Şiddetsiz Aileler için Baba Eğitimleri” Projesi kapsamında “Türkiye’de Baba Olmak- Cinsiyet Eşitliğinde Sorumluluklar, Haklar ve Çözümler “başlıklı paneller dizisinin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi.

2012

 • Van ilinde geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem sonrasında ailelere destek vermek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Psikolojik Travma ve Krize Müdahale, Eğitim ve Araştırma Derneği (PAYE) işbirliğinde Hüsrevpaşa Konteyner Kenti’nde Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi kuruldu.
 • 1996 yılından itibaren yürütülen Baba Destek Programı çerçevesinde, bu yıl Babalar Günü itibariyle yeni bir kampanya başladı. “Sen Benim Babamsın”
 • Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin ya da az bilenlerin gündelik hayatlarında gereksinim duydukları becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak üzere www.acevdeokuyaz.org isimli eğitim sitesi hayata geçirildi.
 • AÇEV toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkarak “barış”, “aile içinde huzurlu, güvenli bir ortam” ve “çocuk koruma” temalarını merkeze alarak tüm eğitim programlarının yenileme çalışmalarını tamamladı ve uygulamalara başladı.
 • AÇEV, 2012 yılında ilköğretim kanununda yapılan düzenlemelerden yola çıkarak "Çocuk eğitim Materyalleri" nin 48-65 ay çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak yenileme çalışmalarını tamamladı ve 2012-2013 eğitim yılında uygulamalara başladı.

2011

 • AÇEV’in yeni açılımları doğrultusunda ZTV ile işbirliğinde televizyon yoluyla eğitim projesi olan “Hayat Okuyunca Güzel” geliştirildi. go to
 • Bilgisayar yoluyla eğitim hedefleri doğrultusunda Bilgisayar Tabanlı Okuma Yazma Programı AÇEV’de Oku Yaz geliştirildi. go to
 • Türkiye Vodafone Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı  işbirliğinde yürütülen Geleceğe İlk Adım Projesi 53 ilde 545 anasınıfına ulaştı. go to
 • Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle yürütülen  Geleceğe İlk Adım Projesi web sitesi  www.gelecegeilkadim.org yayına alındı. 
 • AÇEV ikinci Bilgi Günü toplantısı tüm illerdeki AÇEV ekibinin katılımıyla Ekim ayında gerçekleşti.
 • Ekim ayında Van ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında ilde çeşitli destek faaliyetleri yürütüldü.

2010

 • AÇEV- Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) ile Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE – The World Innovation Summit for Education) ödülünü kazandı.
 • Türkiye Ekonomi Bankası tarafından desteklenen Ben de Ben de Projesi kapsamında Web Okulum başlığı ile www.acevokuloncesi.org adresli websitesi yayına alındı.
 • 2. Kademe İşlevsel Yetişkin Okuryazarlık Programı “İleri Okuryazarlık – Bilgiye Erişim Programı” olarak revize edilip geliştirildi. go to
 • Kırsal alanda yaşayan genç kız ve kadınların yaşam becerilerinin eğitimler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Dere Tepe Eğitim – Kadın Destek Programı uygulanmaya başladı. go to
 • Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor: Anne Çocuk Eğitim Programı kitabı yayınlandı.
 • UNIFEM desteğiyle "Şiddetsiz Aileler için Baba Eğitimleri " Projesi başladı.go to

2009

 • Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen “Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” başladı. 
 • Türkiye Vodafone Vakfı tarafından desteklenen Geleceğe İlk Adım Projesi uygulanmaya başladı.
 • 7 Çok Geç Kampanyasının 3. Dönem tanıtım ve iletişim çalışmaları Mayıs-Haziran ayları içinde gerçekleştirildi.
 • www.7cokgec.org web sitesi ile “Altın Örümcek” birincilik ödülü alındı.
 • AÇEP uygulamaları kapsamında Lübnan’da, BADEP uygulamaları kapsamında da Bahreyn’de çalışmalar yürütüldü.
 • AÇEV’in kurucu ortağı olduğu Harvard Üniversitesi Çocuk Gelişimi Merkezi’nin direktörü Prof. Jack Shonkoff erken çocukluk gelişimiyle ilgili Türkiye’den ve dünyadan araştırmaların paylaşılacağı konferanslara katılmak üzere AÇEV’in ev sahipliğinde Türkiye’ye geldi.
 • "Ben de Ben de" Projesi başladı ve annelerle "Ev Okulum" uygulamaları İstanbul'da yapıldı.

2008

 • "Benimle Oynar mısın?" TRT ekranlarında yeni bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye başladı. go to
 • Anne Destek Programı’da yeni düzenlemeler yapılarak 3-6 yaş ile 7-11 yaş olmak üzere iki modüle ayrıldı.
 • AÇEV Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Sevda Bekman tarafından AÇEV'in tarihçesini anlatan "Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı: Çok Bakışlı Bir Anlatı" kitabı yayınlandı. go to
 • Digitürk ile işbirliğinde gerçekleştirilen “Anne Baba Olmak...” Projesi Türkiye Halkla İlişkiler Derneği(TÜHİD)’nin Altın Pusula Ödülü’ne layık görüldü.
 • www.7cokgec.org web sitesi Altın Örümcek ikincilik ödülü aldı.
 • Vakıf Başkanı Ayşen Özyeğin’e Happy Kids Okul Öncesine Emek Ödülü verildi.
 • Harvard Üniversitesi Graduate School of Education bünyesinde kurulan Center on the Developing Child (HCDC) ile AÇEV arasında Erken Çocukluk gelişimi ve eğitimi konusunda uluslararası stratejiler geliştirmek üzere bir işbirliği protokolü imzalandı.

2007

 • 7 Çok Geç” Kampanyası kapsamında; okul öncesi eğitimin faydalarını açıklayan ve destek çağrısında bulunan gazete/dergi ilanları ile TV/ radyo spotları hazırlandı ve medyadan alınan destekle yayınlandı.
 • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili çözümler sunmak ve politikaları etkilemek amacıyla “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma İçin Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri” adlı bir rapor yayınlandı. go to
 • Kampanyanın hedefleri doğrultusunda 22 Temmuz seçimleri öncesinde gazetelere; siyasi partilere, bağımsız adaylara ve kamuoyuna seslenen ve okul öncesi eğitimle ilgili beklentileri açıklayan ilanlar verildi.
 • Kurumsal web sitesine ilaveten ailelere ve uzmanlara yönelik bilgilendirici ve destekleyici www.7cokgec.org web sitesi hizmete sunuldu.
 • DIGITURK ile işbirliğinde “Anne Baba Olmak...” Projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda hazırlanan ve anne babalara çocukla ilgili bilgi mesajları veren filmler DIGITURK kanallarında yayınlandı ve çeşitli illerde “Anne Baba Olmak...” Seminerleri gerçekleştirildi.
 • İYOP çeşitli işbirlikleri ile yaygınlaşmaya devam etti ve Bursa ve Kocaeli illerinde de uygulamalar başladı.
 • Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” Projesinin III. Ulusal Konferansı Kasım ayında gerçekleşti.
 • Eğitimci, gözlemci ve çalışanlara kapasite geliştirme amacıyla bir iç eğitim süreci olarak tasarlanmış olan “AÇEV Akademi” kapsamında akademik danışmanlar tarafından verilen eğitimler başladı. go to
 • Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government “Kadın Liderler Kurulu”nda Vakfın yaptığı çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

2006

 • AÇEV, yine Grundtvig Programı kapsamında yürütülen “Ebeveynlik Becerisi Geliştirme Projesi”ne dahil oldu.
 • Yurtdışı uygulamaları Almanya, Belçika, Fransa, Ürdün ve Bahreyn’ın yanı sıra İsviçre ve Suudi Arabistan’da da başladı.
 • Baba Destek Programı’nı tanıtmak ve baba eğitimlerinin önemini duyurmak amacıyla NTV’nin desteği ile “Baba Olmak Güzel Şey” Programı hazırlandı ve yayınlandı. go to
 • Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” Projesi kapsamında ikinci Ulusal konferans İstanbul’da düzenlendi.
 • Sahadaki tüm ekibi içine alan “Bilgi Günü” adlı bir etkinlik düzenlendi ve ekipte 10. yılını tamamlayanlara ödüller verildi.
 • AÇEV “7 Çok Geç” kampanyası çerçevesinde erken çocukluk eğitiminin beyin gelişimi ile insani ve ekonomik kalkınmadaki rolünün tartışılması amacıyla, “Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi” Konferansı düzenledi. Konferansa, konusunda uzman ulusal ve uluslararası akademisyen, ekonomist, iş adamı, eğitimci ve medya temsilcileri konuşmacı olarak katıldı.
 • AÇEV, UNESCO'nun her yıl düzenlediği ve dünya çapında uygulanan en iyi okuma yazma projelerinin değerlendirildiği yarışmada İYOP ile "King Sejong Okuma Yazma" ödülünü kazandı.

2005

 • Avrupa Birliği tarafından Üreme Sağlığı Programı ve Toplumsal Cinsiyet Programı kapsamında yapılan çağrı sonucunda AÇEV tarafından hazırlanıp sunulan 3 proje kabul gördü ve uygulamalara başlandı.
 • AÇEV, yeni projelerin de başlamasıyla uygulamaları koordine etmek amacıyla Adana, Şanlıurfa, Mardin, Van, Bursa ve Erzurum illerinde ofisler açtı. map
 • AÇEV erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda kamuoyunda bilinç yaratmak, destek oluşturmak ve politika geliştirmek amacıyla eğitim alanında çalışan 6 STK’nın da güç ortaklığında “7 Çok Geç” Kampanyasını başlattı. go to
 • 7 Çok Geç” Kampanyası kapsamında “Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda Maliyet Analizi” ve “Erken Müdahalenin Erişkinlikte Süren Etkileri-AÇEP Takip Araştırması” yayınlandı. go to
 • 7 Çok Geç” Kampanyası kapsamında, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde ihtiyaçların en yoğun ancak eğitime katılımın en az olduğu kalkınmada öncelikli Doğu ve Güneydoğu illerimizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını amaçlayan ”Beslenme Projesi” hayata geçirildi.
 • AÇEV, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Grundtvig Programı kapsamında farklı ülkelerden kurumların yer aldığı “Aile Okuryazarlığı” projesinin partnerlerinden biri oldu.
 • Okuma yazma eğitimleri Kanal D ile işbirliğinde “Bizim Sınıf” adlı 65 bölümlük bir proje ile televizyona taşındı. go to
 • T-shirt projesi Atıl Kutoğlu, Cemil İpekçi, Dice Kayek, Rıfat Özbek ve Arzu Kaprol’ün tasarımlarıyla gerçekleştirildi.
 • Erken çocukluk eğitimi alanında çalışmaları olan üniversitelerin katılımıyla “Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü” konulu bir toplantı düzenledi.
 • AB destekli “Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” Projesi kapsamında ilk Ulusal konferans Ankara’da düzenlendi.

2004

 • BADEP işbirlikleri ile 16 ile yaygınlaştı ve yurtdışında ilk uygulama Almanya’da başladı.
 • AÇEV’de Kurumsal Gelişim Birimi kuruldu.
 • Uluslararası Erken Çocukluk Danışma Grubu yıllık toplantısını AÇEV’in ev sahipliğinde, İstanbul’da gerçekleştirdi.
 • Ünlü tasarımcılar Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Dice Kayek, Rıfat Özbek ve Yazbükey’in desteği ile t-shirt projesi gerçekleştirildi.

2003

 • AÇEV “Eğitim Reformu Girişimi” çalışmalarının bir ortağı oldu.
 • AÇEV eğitim alanındaki katkı ve çalışmalardan dolayı Vehbi Koç Vakfı tarafından verilen “Vehbi Koç Ödülü”nü aldı.
 • 0-3 yaş grubunda çocuğu olan aileler için hazırlanan “Aile Mektupları” Projesi İstanbul ve Kocaeli illerinde hastanelerde yapılan seminer uygulamalarıyla hayata geçirildi. go to
 • Erken çocukluk eğitimi alanında lisans programı olan üniversitelerin katılımıyla “Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim” konulu toplantı Ankara’da düzenledi.
 • Diyarbakır ili Alipaşa semtinde AÇEV Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi açıldı. AÇEV ilk kez kendine ait bir mekanda eğitimlerini uygulamaya başladı. go to
 • Eğitimde fırsat eşitsizliklerini gidermek amacıyla doğrudan çocuklara yönelik olarak geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı ile bunu destekleyen Anne Destek Programı’nın ilk uygulamaları Diyarbakır’da Yaz Anaokulları olarak başladı. go to
 • Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında eğitim uygulamaları yapılmaya başlandı.
 • AÇEP’in içeriğinden yola çıkılarak 10 haftalık Anne Destek Programı geliştirildi ve uygulandı. go to
 • Vakfın kuruluşunun 10. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
 • Dünyaca ünlü Türk tasarımcılar (Atıl Kutoğlu, Dice Kayek) AÇEV’e destek olmak amacıyla t-shirt tasarladı ve bunlar tüm geliri Vakfa aktarılmak üzere M&S mağazalarında satışa sunuldu.

2002

 • 1993 yılından beri MEB işbirliğinde uygulanan AÇEP, Bakanlık bünyesindeki Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devredildi.
 • AÇEP, Bahreyn Çocuk Topluluğu işbirliğinde Bahreyn’de Arapça olarak uygulanmaya başladı.
 • Erken çocukluk eğitimi alanında lisans programı olan üniversitelerin katılımıyla “Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme” toplantısı yapıldı.
 • İstanbul'daki merkez ofisi Elmadağ’dan Mecidiyeköy’deki yeni ofisine taşındı. map
 • Kurumsal kimlik konusunda yapılan yenilikler tüm tanıtım ve iletişim malzemelerine yansıtıldı.
 • TRT ile işbirliğinde hazırlanan okul öncesi yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine yönelik TV Programı “Benimle Oynar mısın?” TRT’nin kanallarında yayınlamaya başladı. go to
 • Program Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından “En İyi Çocuk Programı” seçildi ve YA-PA Yayınları’nın “Yılın TV Çocuk Programı” ödülünü aldı.
 • Deprem sonrasında hizmete sunulan İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) bünyesinde “Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi” kuruldu ve yıl sonunda merkezin işletme sorumluluğu AÇEV tarafından Kocaeli Üniversitesi'ne devredildi.
 • Diyarbakır’da AÇEV ofisi açıldı. map
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanmak üzere “Kadın Destek ve Okuma Yazma” Programı geliştirildi ve Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde pilot uygulamalar başladı.
 • Bölgede yapılan ihtiyaç saptama araştırmaları doğrultusunda “Okul Öncesi Eğitim” ve “Anne Destek Programı” geliştirilmeye başlandı.

2001

 • AÇEV, ilk TV programını geliştirmeye başladı.
 • AÇEP yurt dışında; Bahreyn’de Arapça’ya, Belçika’da ise Flamanca’ya çevrildi.
 • AÇEV Ulusal Eğitime Destek Kampanyası’na destek vermeye başladı ve telefonla bilgilendirme amacıyla “Okuma Yazma Bilgi hattı”nı kurdu.
 • BADEP Kuzey Saha Deniz Kumandanlığı ile işbirliğinde askerlere yönelik olarak uygulanmaya başladı.
 • Çocuk yetiştirmeye konusunda bilgi verme amacıyla hazırlanmış “Çocuk ile İletişim” Seminerleri çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan anne babalara uygulanmaya başladı.
 • AÇEV’e KASAKOM’dan Milenyum Ödülü, Yeni Olgu Sanat ve Aktivite Grubu tarafından da Yılın En İyi Çalışan Vakfı Ödülü verildi.

2000

 • Babanın Çocuk Gelişiminde Rolü ve Önemi” konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.
 • 17 Ağustos 1999 Depreminden sonra bölgede çalışmalar yapan AÇEV önderliğinde İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) kuruldu.
 • Öğrencilere bilgi vermek amacıyla Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın katkılarıyla "Depreme Barış ile Hazırlanıyoruz" adlı bir kitap hazırlandı ve okullarda dağıtıldı. go to
 • AÇEV Hürriyet Gazetesi işbirliğinde okuma yazma kampanyasına başladı ve İYOP 10 ilde birden uygulanmaya başladı.
 • Anne Çocuk Eğitim Programı Belçika-Brüksel ve Fransa’da, Anne Destek Programı ise Almanya’da da uygulanmaya başladı.
 • AÇEV, Orta Asya’dan katılımcıların da yer aldığı “Erken Çocukluk Bakım ve Gelişim Göstergelerinin Geliştirilmesi” toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaptı.
 • Güney Doğu Anadolu Okul Öncesi ve Anne Destek Programı’nın temellerini oluşturan Türkiye’de Okul Öncesi Çocuk Eğitimi: İhtiyaç Değerlendirmesi Araştırması ve Dil Yetisi Düzeyi Değerlendirmesi çalışması başladı.

1999

 • Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı geliştirilmeye başlandı ve ilk pilot uygulama yapıldı ve bir araştırma çerçevesinde değerlendirildi. go to
 • İYOP Birimi katılımcılara yönelik olarak “İYOPostası”, mezun olan kursiyerlere yönelik ise “Mektup Var” adlı bültenleri oluşturup göndermeye başladı.
 • AÇEV bölgeye yönelik çalışmaları doğrultusunda Okuma Yazma Enstitüsü ile işbirliğinde Uluslararası “Orta Asya Okuma Yazma Forumu” düzenledi.
 • Koç Üniversitesi tarafından yapılan ve AÇEV’in okuma yazma programını da değerlendiren Kadın Destek Programları araştırması, “Kadınlara Yönelik Yaygın Eğitim Programlarının Çok Yönlü Etkileri” konulu uluslararası sempozyumda sunuldu. go to
 • Baba Destek Programı (BADEP) kapsamında Eğitim-Sen ile işbirliğine başlandı ve ilk eğitici eğitimi pilot çalışması yapıldı.
 • BADEP’in ilk özel uygulaması Mercedes Benz fabrikasında yapıldı.
 • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı köşkünde bazı bakan ve bürokratlara AÇEV tanıtımı yapıldı.
 • AÇEV’de onyedi akademisyenden oluşan bir bilim kurulu oluşturuldu.

1998

 • Yurt dışından gelen talepler doğrultusunda AÇEP İngilizceye tercüme edildi ve Bahreyn’de uygulanmaya başladı.
 • AÇEP’in değerlendirme araştırmasının sonuçları “Eşit Fırsat” adıyla İngilizce ve Türkçe olarak kitap halinde basıldı.
 • AÇEV uzmanları tarafından anne-babalara yönelik seminerler geliştirildi ve okullarda uygulanmaya başladı.
 • Hamilelere ve 0-3 yaş arası çocuğu olan anne babalara yönelik olarak ”Aile Mektupları” adlı bilgi seti hazırlandı.
 • AÇEP Programı’ndan mezun olan annelerle SHÇEK yuvalarındaki çocuklara yönelik “Mezun Anneler” Projesi başlatıldı.
 • İYOP İzmir’de ve Sani Konukoğlu Vakfı işbirliğinde Gaziantep’te uygulanmaya başladı.
 • AÇEV “UNESCO Orta Asya Erken Çocukluk İşbirliği Merkezi” ilan edildi. “7 Çok Geç” sloganı bu işbirliği sırasında ortaya çıktı.

1997

 • BADEP ile ilgili çalışmalar Paşabahçe Cam Fabrikası’nda pilot uygulamalar şeklinde devam etti.
 • AÇEV, “Erken Çocukluk Eğitimi Danışma Grubu”na dahil oldu ve “Erken Çocukluk Eğitimi Orta Asya Temsilcisi” ilan edildi.
 • Yaygın Eğitim: Bir Toplumsal Gelişme Aracı” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.
 • AÇEP ile ilgili 25 adet eğitim filmi hazırlandı ve 60 ilin Halk Eğitim Merkez Başkanlıkları’na dağıtıldı ve TV’lerde gösterildi.
 • AÇEP’in Zihinsel Eğitim Programı’nı da içeren ilk yurt dışı uygulaması Belçika Gent’de Türk Göçmen ailelerle yapıldı.

1996

 • Annelerden gelen talep üzerine Baba Destek Programı geliştirilmeye başlandı ve ilk pilot uygulamalar yapıldı. go to
 • AÇEP işbirlikleriyle yaygınlaşmaya başladı ve 23 ilde uygulamalarına devam etti.
 • İYOP uygulamaları eğitim verilen gönüllüler aracılığıyla devam etti.
 • AÇEP programı çerçevesinde üniversitelerle işbirliği yapıldı. Program Marmara, Ankara ve Gazi Üniversitesinin bazı bölümlerinde ders olarak ele alındı.
 • AÇEP’in Averroes Vakfı ile Hollanda‘da başlattığı işbirliği devam etti ve göçmen ailelerle kurslar uygulanmaya başladı.
 • Robert Myers’ın “The Twelve Who Survive” kitabı Türkçe’ye çevrilerek “Hayatta Kalan Oniki” adıyla AÇEV yayınları arasında yerini aldı. 

1995

 • AÇEV’de eğitim birimleri dışında “Mali ve İdari İşler” ile “İletişim” birimi oluşturuldu.
 • Ankara ve İzmir ofisleri açıldı.  map
 • AÇEP içeriği sahadan gelen geri bildirimlerle revize edildi.
 • İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP) kurs uygulamaları başladı. go to
 • Vakfın kurumsal kimlik materyallerinde yenilikler yapıldı ve logosu yenilendi.
 • Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi” konulu sempozyum düzenlendi.

1994

 • Annelerde görülen ihtiyaç üzerine yetişkinlere yönelik okuma yazma programı geliştirme çalışmaları başladı ve bu konuda Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı.
 • AÇEV bir başka STK ile ilk işbirliğini 1994 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile yaptı.
 • AÇEV ilk bilimsel toplantı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde Van Leer Vakfı İşbirliği ile “İnsan Gelişimi ve Ölçümleri” semineri düzenledi.

1993

 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) resmi olarak kuruldu, logosunu oluşturdu ve İstanbul’da ilk ofisini açtı.
 • Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)’nın AÇEV çatısı altında MEB ile işbirliğinde 25 hafta olarak ilk uygulamaları yapılmaya başladı.go to
 • AÇEP kapsamında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile de işbirliği yapıldı ve program toplum merkezlerinde sosyal hizmet uzmanları tarafından da uygulanmaya başladı.
 • AÇEP’in yaygınlaşması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Yaygın Eğitim Projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan destek alınmaya başladı.

"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail