> Eğitimcimiz Olun

AÇEV Eğitimcilik Rolleri

AÇEV, eğitim alanında gönüllü eğitimcilerin uyguladığı bilimsel temelli programlarıyla anne, baba ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlere ulaşmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.
AÇEV’de Program Eğitimcisi, Saha Danışmanı, Kıdemli Saha Danışmanı, Master Eğitimci, Kıdemli Master Eğitimci ve AÇEV Uzman Eğitimcisi olmak üzere 6 temel eğitimcilik rolü bulunmaktadır.


    

Program Eğitimcisi olmaktan AÇEV Uzman Eğitimcisi olmaya giden bu yolda, eğitimciler sırasıyla bu aşamaların gerektirdiği becerileri göstererek yükselirler. Örneğin, Saha Danışmanı olmak için öncelikle Program Eğitimcisi olmak, daha sonra eğitimleri başarıyla uygulayarak Saha Danışmanı olarak önerilmek gerekir. AÇEV’in geliştirdiği Aile Eğitim Programları (Anne Destek Programı ve Baba Destek Programı), Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanmış protokol çerçevesinde, kamuda çalışan öğretmenler tarafından uygulanmaktadır.

AÇEV’de gönüllü program eğitimcisi olmak koşullar aşağı belirtilmiştir: 

• Üniversitelerin sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarından mezun olmak ya da aile eğitimleri alanında çalışmalar yapmış olmak 

• Etkili iletişim kurmak, 

• Etkin sunum yapabilmek, 

• Bir fikri tutarlı ve bütünlüklü olarak ifade edebilmek, 

• Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olan eğitimci adayları için eğitimini vermek istedikleri AÇEV programının eğitici eğitimine katılmak için Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri (MEBBİS)’ne başvurmak (AÇEV-MEB işbirliğindeki eğitimlerini 10-12 günlük bu eğitimler hizmet içi eğitim kapsamında yapmaktadır).   

• AÇEV’in başvurduğu eğitici eğitimi başarıyla tamamlamak, 

• AÇEV Eğitimcilik İlkelerine bağlı olarak eğitim vermeyi, uyguladığı eğitim türünün gerektirdiği hazırlık, uygulama ve eğitim sonrası değerlendirme çalışmalarını yapmayı ve AÇEV’in öngöreceği eğitim aşamalarından geçmeyi kabul ve taahhüt etmek,

Erken Çocukluk Eğitim Programları (Anne Çocuk Eğitim Programı, Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı ve Okul Öncesi Eğitim Programı), erken çocukluk eğitimi, çocuk gelişimi ve psikolojik danışmanlık rehberlik gibi alanlardan gelen, bir kuruma bağlı veya gönüllü olan eğitimciler tarafından uygulanmaktadır. Başvurular yukarıda bahsedildiği gibi hem MEB üzerinden hem de AÇEV üzerinden yapılabilir.

Kırsal Eğitim Programı, Tarım danışmanları tarafından uygulanmaktadır. Kadın Destek ve Okuma Yazma Programları (İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı ve Kadın Destek Programı 1 ve 2) ise gönüllü eğitimciler tarafından verilmektedir. Bu programların eğitimcisi olmak için 21 yaşını doldurmuş olmak, AÇEV gönüllü eğitimcisi olmak için başvurmak (www.acev.org) ve 10-12 gün süren eğitici eğitimini başarıyla bitirmek gereklidir. Eğitimci adaylarının yetişkin eğitimi konusunda deneyim sahibi olması tercih nedenidir.

Program Eğitimcisi: AÇEV Programlarını belirlenen standartlarda ve eğitimcilik ilkelerine bağlı kalarak uygulayan grup lideridir.

Saha Danışmanı: Program eğitimcisi olarak, eğitimi aldığı programı üst üste 2 kez başarıyla tamamlamış, program eğitimcilerinin belirlenen standartlarda ve eğitimcilik ilkelerine bağlı kalarak programı uygulanmaları için onlara için gözlem, geribildirim ve destek veren danışmandır.


Kıdemli Saha Danışmanı: Deneyimli ve başarılı Saha Danışmanları arasından seçilmiş, Saha Danışmanlığı’nın gerektirdiği görevlerin yanı sıra Saha Danışmanı adaylarının eğitici eğitiminde görev alan danışmandır.


Master Eğitimci: AÇEV programlarını uygulayacak Program Eğitimcisi adaylarına eğitici eğitimlerini uygulayan, bu eğitimlerin içeriğini geliştiren ve uygulamada yer alan kişidir..


Kıdemli Master Eğitimci: Denetimli ve başarılı Master Eğitimciler arasından seçilmiş, Master Eğitimci’nin görevlerinin yanı sıra Master Eğitimci adayların eğitici eğitiminde görev alan, AÇEV’in teorik altyapısına hakim olan eğitimcilerdir.


AÇEV Uzman Eğitimcisi: Program Eğitimcisi, Saha Danışmanı ve Master Eğitimciler yetiştirmek üzere, eğitici eğitimlerinin içeriklerini geliştiren, revize eden ve uygulayan eğitimcidir.


"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail