> Uygulayıcı Ortağımız Olun

S.1. AÇEV programlarını başka bir ülkede uygulama yetkisine sahip olabilmek için kurum olarak hangi kriterlere sahip olmamız gerekir?

AÇEV, programlarını uluslararası alanda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hiçbir telif ücreti talep etmeksizin paylaşmaktadır. Uluslararası alanda, AÇEV programlarını uygulama yetkisine sahip olabilmek için ortaklık kurulacak olan kurumun aşağıda belirtilen şartları karşılaması beklenmektedir:

  • Etik Değerler: İnsan haklarına saygılı, ırk, renk, yaş, kimlik, ulusal ve etnik köken, din, inanç, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, kılık kıyafet, sosyo-ekonomik düzey, engellilik vb. durumlarına bağlı kalmaksızın her kesime eşit mesafe sergileyen bir çizgide olmalıdır.
  • Çalışma Alanı: AÇEV program hedeflerine uyumluluk gösterir nitelikte olmalıdır. Bu sebeple, ortaklık kurulacak olan kurumun erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, yetişkin eğitimi, sosyal hizmetler, toplumsal kalkınma, göçmen entegrasyonu gibi konulara eğilen bir profile sahip olması beklenmektedir.
  • Karar Alma Mekanizmaları: Kurulacak olan ilişkilerin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması amacı ile, güçlü ve etkin karar alma mekanizmasına sahip bir yönetim kadrosu ve kurum içerisinde AÇEV program uygulamalarını takip edebilecek bir sorumlunun olması şartları aranmaktadır.
  • Mali Kapasite: Ortaklık kurulacak olan kurum, program uygulamaları sürecinde ortaya çıkabilecek tüm masrafların karşılanmasından sorumlu olacaktır. Bu masraflar program adaptasyonu ve tercümesi (gerekli hallerde), eğitici eğitimleri ve AÇEV’in gerçekleştirecek olduğu gözlem ziyaretlerini kapsamaktadır.
  • Eğitimci Havuzu: Ortaklık kurulacak olan kurumun programın katılımcıya (son faydalanıcı) ulaşmasını sağlayacak Program Eğitimcisi adaylarına sahip olmalıdır. Ortak kurum tarafından belirlenecek olan Program Eğitimcisi adayları, kurum çatısı altında bir fiil çalışan personel arasından seçilebileceği gibi, başka kurumlarda görev alan kişilerden de seçilebilir. Her iki durumda da, ortaklık kurulacak olan kurumdan ilgili programı katılımcıya (son faydalanıcı) ulaştırabilecek en az 10 Program Eğitimcisi adayı olması beklenir.
  • Program Katılımcılarına Erişim: Ortaklık kurulacak olan kurumun, program uygulamalarının sağlanacağı katılımcı (son faydalanıcı) grup olan anne, baba ve çocuklara erişim imkanının olması beklenmektedir.

S.2. AÇEV ile program uygulamaya yönelik takip edilecek anlaşma süreçleri nelerdir?

Kurumunuz ile program uygulamalarına yönelik ortaklık sürecinin başlatılabilmesi için, sırası ile Niyet Mektubu ve Mutabakat Anlaşması imzalanacaktır. Bu anlaşmalar ortaklığın amacını, uygulama sürecini, tarafların sahip olduğu güven ve sorumlulukları netleştirmek amacı ile imzalanır.


S.3. Kurum olarak, programı Türkçe’den farklı bir dilde uygulamak istersek ne yapmamız gerekir?

AÇEV programlarının farklı dillerde uygulanması mümkündür ve AÇEV programlarının birçoğunun farklı dillerde hazırlanmış çevirileri mevcuttur. (İngilizce, Arapça, Rusça ve İspanyolca) Ortaklık kurulacak kurum tarafından talep edilen program uygulama dili, AÇEV’in halihazırda sahip olduğu çevirilerden farklı ise, kurum ile ayrıca Tercüme Anlaşması imzalanır. Gerçekleştirilen tercüme, AÇEV tarafından onaylandıktan sonra, program uygulamaları gerçekleştirilebilir.


S.4. AÇEV’in temel eğitimcilik rolleri nelerdir?

AÇEV bünyesinde 6 temel eğitimcilik rolü vardır. Program Eğitimci aşamasından AÇEV Uzman Eğitimci sürecine kadar her bir aşamada kişilerin eğitimcilik rollerine bağlı olarak almış olduğu eğitimi başarı ile tamamlaması beklenir. (Bknz. AÇEV Eğitimcilik Rolleri Şeması)


AÇEV Eğitimcilik Rolleri Şeması


Program Eğitimcisi: AÇEV tarafından verilen Program Eğitimcisi Eğitimi’ni başarı ile tamamlamış kişidir. AÇEV programlarını anne, baba, ve çocuklar ile uygulama yetkisine sahiptir.

Saha Danışmanı: Program Eğitimcisi olma sürecini takiben, AÇEV tarafından verilen Saha Danışmanı Eğitimi’ni başarı ile tamamlamış kişidir. Program Eğitimcileri’nin gerçekleştirmiş olduğu kurs uygulamalarını gözlemleyerek geribildirim verir, sürekli gelişimlerine destek olur.

Kıdemli Saha Danışmanı: Program Eğitimcisi olma sürecini takiben Saha Danışmanı Eğitimi’ni başarı ile tamamlamış, deneyimli Saha Danışmanları’dır.

Master Eğitimci: Saha Danışmanı olma sürecini başarı ile tamamlamış kişidir. Master Eğitimci Eğitimi’ni tamamladıktan sonra, Program Eğitimcisi adaylarına Program Eğitimcisi Eğitimi verme yetkisine sahiptir.

Kıdemli Master Eğitimci: Saha Danışmanı olma sürecini takiben Master Eğitimci Eğitimi’ni başarı ile tamamlamış, deneyimli Master Eğitimciler’dir.

AÇEV Uzman Eğitimcisi: AÇEV’in tüm eğitimcilik rollerini başarı ile tamamlamış, program içeriği geliştirilmesi ve uygulamaların takip edilmesi sürecinden sorumlu yetkililerdir.


S.5. Programları uygulayacak olan Program Eğitimcileri’nin seçimi ve eğitimi süreci nasıl yürütülmektedir?

AÇEV, ortak kurum tarafından belirlenen Program Eğitimcisi adaylarına 8-12 tam gün arasında sürecek olan Program Eğitimcisi Eğitimi’ni sağlar ve bu eğitim süresince Program Eğitimcisi adaylarını uygulayacak oldukları program içeriğine ve grup yönetim tekniklerine yönelik bilgilendirilir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar Program Eğitimcisi Eğitimi Katılım Belgesi almaya ve kurs açmaya hak kazanır.


S.6. Kimler Program Eğitimcisi adayı olabilir?

Program uygulaması gerçekleştirmesi beklenen Program Eğitimcisi adaylarının öncelikli olarak yetişkin eğitimi, sosyal hizmetler, erken çocukluk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, rehberlik, öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık gibi sosyal bilim alanlarında eğitim almış olması tercih edilmektedir. Adayların etkin bir şekilde program uygulamalarını gerçekleştiriyor olması için grup hakimiyeti, kendini ifade edebilme ve sunum yapabilme becerilerine sahip olması beklenmektedir.


S.7. Program Eğitimcisi Eğitimi almadan kurs uygulamaları gerçekleştirmek mümkün müdür?

Hayır. Kişilerin program uygulama yetkisine sahip olabilmesi için AÇEV tarafından sağlanan Program Eğitimcisi Eğitimi’ne düzenli bir şekilde katılmaları ve eğitimi başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


S.8. Program Eğitimcisi Eğitimi alan kişilerin kurs açabilmesi için kurum olarak neler yapmamız gerekmektedir?

Ortak kurum grup açma süreçlerinde, program tanıtımının yapılarak katılımcılara ulaşılması, kurs uygulamalarının gerçekleştirileceği mekanların organizasyonu, eğitim materyallerinin basılması ve açılacak kurs sayısına göre çoğaltılmasından sorumludur.


S.9. Program uygulamalarının kalitesi nasıl sağlanır?

İlk defa program uygulaması gerçekleştiren kurumlara, AÇEV her bir Program Eğitimcisi’nin iki kez gözlemlenmesini sağlayacak bir ziyaret planı oluşturmaktadır. (İkinci kurs uygulamasını gerçekleştiren Program Eğitimcileri’ne bir gözlem ziyareti gerçekleştirilecek şekilde planlama yapılır.) Ortak kurumu ziyaret eden AÇEV eğitimcileri bu gözlem ziyaretleri aracılığı ile, Program Eğitimcileri’ne gerçekleştirmiş oldukları program uygulamalarına yönelik geribildirim vererek, sürekli gelişimlerine destek sağlar.


İlerleyen süreçte, ortak kurum çatısı altında başarılı Program Eğitimcileri’ne Saha Danışmanı Eğitimi sağlandığı takdirde bu kişiler Saha Danışmanı olurlar ve aktif bir şekilde kurs açmaya devam eden Program Eğitimcileri’ne gözlem ziyaretlerini gerçekleştirme yetkisi bu kişilere ait olur.


S.10. Gerçekleştirilen program uygulamalarına yönelik, kurum olarak AÇEV’e raporlama yapmamız gerekiyor mu?

Evet. AÇEV, uluslararası ortaklık kurmuş olduğu kurumlardan program uygulamaları sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik dönem başında ve dönem sonunda olmak üzere iki kez raporlama talep etmektedir. Bu raporlama aracılığı ile AÇEV, ortak kurumda gerçekleştirilen program uygulamalarından, eğitimler aracılığı ile ulaşılan katılımcı sayılarından, kurs açan Program Eğitimcileri’nden haberdar olur. Bu raporlamalar, sürdürülebilir ve geliştirilebilir ortaklıklar için önem arz etmektedir.


"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail