> Araştırma ve Yayınlarımız

Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım
05.12.2017 00:00:00
Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım
05.12.2017 00:00:00
Türkiye'de 0-6 Yaş Çocuğun Durumu
24.10.2017 00:00:00
Türkiye'de 0-6 Yaş Çocukların Durumu Araştırması
23.10.2017 00:00:00
Türkiye'de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Ana Rapor
28.07.2017 00:00:00
Türkiye'de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Özet Rapor
12.06.2017 00:00:00
Suriyeli Çocuklar İçin Yaz Anaokulları
13.04.2017 00:00:00
SÖZ - Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç Projesi
01.06.2016 00:00:00
Sözün Özü - Toplum Temelli Kadın Mekanları Projesi
01.06.2016 00:00:00
HER ÇOCUĞA EŞİT FIRSAT: Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler
03.03.2016 00:00:00
Yuvada Sulh, Yurtta Sulh!: Erken Çocukluktan Barış'a Bir Yol Var mı?
19.06.2015 00:00:00
Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz Okulu Modeli
01.12.2012 00:00:00
Geleceğe İlk Adım Projesi ve Etki Araltırması
11.07.2012 00:00:00
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor II: Anne - Çocuk Eğitim Programı'nın Etkileri
01.08.2011 00:00:00
Prof. Dr. Sevda BEKMAN ve Aylin Atmaca KOÇAK
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor I: Anne - Çocuk Eğitim Programı Kimler İçin ve Neden Etkili?
01.08.2011 00:00:00
Prof. Dr. Sevda BEKMAN ve Aylin Atmaca KOÇAK
AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı - Program Değerlendirme Araştırması
02.05.2011 00:00:00
Samsun Çalışması Analiz Raporu
AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı - Program Değerlendirme Araştırması
02.05.2011 00:00:00
Tatvan Çalışması Niteliksel Analiz Raporu
Eğlenerek Öğreniyorum Programı Etkinlik Değerlendirme Raporu
01.04.2011 00:00:00
Ebru Tetik İnceayan - Optimist Araştırma
Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantı Raporu
01.04.2011 00:00:00
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı ve Kadın Destek Programı'nın Araştırma Sonuçları
01.07.2010 00:00:00
Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu
Gönüllü Kelimeler
01.06.2010 00:00:00
Derleyen Fulya Şirin
Engelli Bireyler için Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Rehberi
01.05.2010 00:00:00
AÇEV ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile derlenmiştir.
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor Anne Çocuk Eğitim Programı
01.03.2010 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman & Aylin Atmaca Koçak
Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik ve Kalite (2009)
01.08.2009 00:00:00
Derleyen Batuhan Aydagül
Güneydoğu Anadolu Anne Destek Programı Değerlendirme Araştırma Raporu
01.08.2008 00:00:00
Ayşesim Diri Ceren Lordoğlu Tüz Ayşe Özdemir
7 Çok Geç! Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Üzerine Düşünceler ve Öneriler
01.01.2008 00:00:00
Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler
01.12.2007 00:00:00
Duygun Göktürk Didem Çakmaklı Özsel Beleli Meltem Aran Kazancı
Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Türkiye'den Örnekler
01.12.2007 00:00:00
Tuba Çameli
Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırılması Önerileri
01.02.2007 00:00:00
Bu raporu derleyen Batuhan Aydagül ile katkıda bulunan Sinan Gökçen ve Evren Gönül'e teşekkür ederiz.
Erken Çocukluk Dönemi
01.12.2006 00:00:00
Her anne babanın erken çocukluk döneminde çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilmesi gereken temel bilgiler.
Türkiye'de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar
01.12.2006 00:00:00
Doç. Dr. Fatoş Gökşen Yard. Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar Dr. Can Fuat Gürlesel
"Bizim Sınıf" Televizyon Programının İlk Sonuçları
01.12.2005 00:00:00
Aydın Yücesan Durgunoğlu - Minnesota Üniversitesi Hilal Özuygun Kuşcul - AÇEV
Doğru Başlangıç: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Önerileri
01.05.2005 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Dr. Can Fuat Gürlesel Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Erken Müdahalenin Erişkenlikte Süren Etkileri
01.04.2005 00:00:00
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Prof. Dr. Diane Sunar Prof. Dr. Sevda Bekman Dr. Zeynep Cemalcılar
Türkiye'de Okulöncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi
01.03.2005 00:00:00
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Ulusal ve Yerel Sivil İzleme Grupları 2005 Yılı Değerlendirme Raporu
01.01.2005 00:00:00
Anne Çocuk Eğitim Vakfı Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Eğitim Reformu Girişimi
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Setleri
01.01.2005 00:00:00
Aile Planlaması Güvenli Annelik Meme ve Rahim Kanseri - Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Erken Müdahale Modeli: "Yaz Anaokulu" Pilot Uygulaması
01.01.2004 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği
Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu
01.01.2004 00:00:00
Uzm. Psi. Dan. Aylin Atmaca Koçak
"Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı" Raporu
01.12.2003 00:00:00
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Değerlendirme Araştırması
01.04.2003 00:00:00
Prof. Dr. Sami Gülgöz Koç Üniversitesi
"Benimle Oynar mısın?" Programı Etkinlik Araştırması
01.01.2003 00:00:00
Doç. Dr. Nazlı Baydar Doç. Dr. Fatoş Gökşen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Yrd. Doç. Dr. Aylin Küntay Koç Üniversitesi
İYOP Gönüllü Profili Çalışması
01.11.2002 00:00:00
Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Raporu
01.01.2002 00:00:00
Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimi: Hizmete Duyulan İhtiyaçların Saptanması ve Çocuğun Dil Yetisi Düzeyinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu
01.01.2002 00:00:00
Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği
"OVÇEP Anadolu Pilot Projesi" Değerlendirme Araştırması
01.01.2001 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi Bilge Topaç Anne Çocuk Eğitim Vakfı
"III. OVÇEP İstanbul Pilot Projesi" Değerlendirme Araştırması
01.01.2000 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi Bilge Topaç Anne Çocuk Eğitim Vakfı
İREM: İzmit Rehabilitasyon Merkezi Projesi
09.07.1999 00:00:00
Eşit Fırsat: Anne Çocuk Eğitim Programı'nın Değerlendirilmesi
01.08.1998 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Uygulama ve Değerlendirmesi
01.04.1997 00:00:00
Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu Minnesota Üniversitesi Doç. Dr. Banu Öney Boğaziçi Üniversitesi Hilal Özuygun Kuşcul Meltem Cantürk Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Türkiye'de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Ana Rapor
"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail