> Araştırma ve Yayınlarımız

SÖZ - Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç Projesi
01.06.2016 00:00:00
Sözün Özü - Toplum Temelli Kadın Mekanları Projesi
01.06.2016 00:00:00
HER ÇOCUĞA EŞİT FIRSAT: Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler
03.03.2016 00:00:00
Yuvada Sulh, Yurtta Sulh!: Erken Çocukluktan Barış'a Bir Yol Var mı?
19.06.2015 00:00:00
Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz Okulu Modeli
01.12.2012 00:00:00
Geleceğe İlk Adım Projesi ve Etki Araltırması
11.07.2012 00:00:00
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor II: Anne - Çocuk Eğitim Programı'nın Etkileri
01.08.2011 00:00:00
Prof. Dr. Sevda BEKMAN ve Aylin Atmaca KOÇAK
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor I: Anne - Çocuk Eğitim Programı Kimler İçin ve Neden Etkili?
01.08.2011 00:00:00
Prof. Dr. Sevda BEKMAN ve Aylin Atmaca KOÇAK
AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı - Program Değerlendirme Araştırması
02.05.2011 00:00:00
Samsun Çalışması Analiz Raporu
AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı - Program Değerlendirme Araştırması
02.05.2011 00:00:00
Tatvan Çalışması Niteliksel Analiz Raporu
Eğlenerek Öğreniyorum Programı Etkinlik Değerlendirme Raporu
01.04.2011 00:00:00
Ebru Tetik İnceayan - Optimist Araştırma
Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantı Raporu
01.04.2011 00:00:00
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı ve Kadın Destek Programı'nın Araştırma Sonuçları
01.07.2010 00:00:00
Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu
Gönüllü Kelimeler
01.06.2010 00:00:00
Derleyen Fulya Şirin
Engelli Bireyler için Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Rehberi
01.05.2010 00:00:00
AÇEV ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile derlenmiştir.
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor Anne Çocuk Eğitim Programı
01.03.2010 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman & Aylin Atmaca Koçak
Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik ve Kalite (2009)
01.08.2009 00:00:00
Derleyen Batuhan Aydagül
Güneydoğu Anadolu Anne Destek Programı Değerlendirme Araştırma Raporu
01.08.2008 00:00:00
Ayşesim Diri Ceren Lordoğlu Tüz Ayşe Özdemir
7 Çok Geç! Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Üzerine Düşünceler ve Öneriler
01.01.2008 00:00:00
Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler
01.12.2007 00:00:00
Duygun Göktürk Didem Çakmaklı Özsel Beleli Meltem Aran Kazancı
Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Türkiye'den Örnekler
01.12.2007 00:00:00
Tuba Çameli
Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırılması Önerileri
01.02.2007 00:00:00
Bu raporu derleyen Batuhan Aydagül ile katkıda bulunan Sinan Gökçen ve Evren Gönül'e teşekkür ederiz.
Erken Çocukluk Dönemi
01.12.2006 00:00:00
Her anne babanın erken çocukluk döneminde çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilmesi gereken temel bilgiler.
Türkiye'de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar
01.12.2006 00:00:00
Doç. Dr. Fatoş Gökşen Yard. Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar Dr. Can Fuat Gürlesel
"Bizim Sınıf" Televizyon Programının İlk Sonuçları
01.12.2005 00:00:00
Aydın Yücesan Durgunoğlu - Minnesota Üniversitesi Hilal Özuygun Kuşcul - AÇEV
Doğru Başlangıç: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Önerileri
01.05.2005 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Dr. Can Fuat Gürlesel Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Erken Müdahalenin Erişkenlikte Süren Etkileri
01.04.2005 00:00:00
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Prof. Dr. Diane Sunar Prof. Dr. Sevda Bekman Dr. Zeynep Cemalcılar
Türkiye'de Okulöncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi
01.03.2005 00:00:00
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Ulusal ve Yerel Sivil İzleme Grupları 2005 Yılı Değerlendirme Raporu
01.01.2005 00:00:00
Anne Çocuk Eğitim Vakfı Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Eğitim Reformu Girişimi
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Setleri
01.01.2005 00:00:00
Aile Planlaması Güvenli Annelik Meme ve Rahim Kanseri - Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Erken Müdahale Modeli: "Yaz Anaokulu" Pilot Uygulaması
01.01.2004 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği
Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu
01.01.2004 00:00:00
Uzm. Psi. Dan. Aylin Atmaca Koçak
"Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı" Raporu
01.12.2003 00:00:00
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Değerlendirme Araştırması
01.04.2003 00:00:00
Prof. Dr. Sami Gülgöz Koç Üniversitesi
"Benimle Oynar mısın?" Programı Etkinlik Araştırması
01.01.2003 00:00:00
Doç. Dr. Nazlı Baydar Doç. Dr. Fatoş Gökşen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Yrd. Doç. Dr. Aylin Küntay Koç Üniversitesi
İYOP Gönüllü Profili Çalışması
01.11.2002 00:00:00
Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Raporu
01.01.2002 00:00:00
Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimi: Hizmete Duyulan İhtiyaçların Saptanması ve Çocuğun Dil Yetisi Düzeyinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu
01.01.2002 00:00:00
Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği
"OVÇEP Anadolu Pilot Projesi" Değerlendirme Araştırması
01.01.2001 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi Bilge Topaç Anne Çocuk Eğitim Vakfı
"III. OVÇEP İstanbul Pilot Projesi" Değerlendirme Araştırması
01.01.2000 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman Boğaziçi Üniversitesi Bilge Topaç Anne Çocuk Eğitim Vakfı
İREM: İzmit Rehabilitasyon Merkezi Projesi
09.07.1999 00:00:00
Eşit Fırsat: Anne Çocuk Eğitim Programı'nın Değerlendirilmesi
01.08.1998 00:00:00
Prof. Dr. Sevda Bekman
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Uygulama ve Değerlendirmesi
01.04.1997 00:00:00
Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu Minnesota Üniversitesi Doç. Dr. Banu Öney Boğaziçi Üniversitesi Hilal Özuygun Kuşcul Meltem Cantürk Anne Çocuk Eğitim Vakfı
"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail