> Eğitim Yaklaşımımız

"Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ağırlıklı olarak programları ile faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Hedef kitlesindeki ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programları geliştirmekte, bunları işbirlikleri ile uygulamakta ve uygulamaları değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler hem programların etkinliğini araştırmak hem de elde edilen bulgularla programları amaca daha uygun bir biçime getirmek için kullanılmaktadır. Programların hedef kitlesi; sosyal ve ekonomik koşullardan ötürü gelişimleri desteklenemeyen ortamlarda yaşayan çocuklar, anne-babalar ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlerdir.

AÇEV’in programları “müdahale” programlarıdır. Müdahale programlarının amacı hedef kitlenin yaşamındaki risk faktörlerini azaltmak ve destek faktörlerini artırmaktır. Bu gerçekleştirildiğinde çevresel koşullardan ötürü örselenebilir durumda olan kişilerin hayatlarında dayanırlılığa doğru bir değişim sağlanabilir.

Vakfın tüm faaliyetlerinde ortak bir yaklaşımdan hareket edilmektedir. Bu da bireyin, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin tamamlandığı erken çocukluk döneminde gelişiminin yakın çevresi tarafından desteklenmesi şeklindedir. Çünkü çocuğun özellikle okula başlamadan hemen önceki dönemde aldığı eğitim ve içinde bulunduğu çevre çok önemlidir."

Bu bölüm, Prof. Dr. Sevda Bekman’ın “Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV): Çok Bakışlı Bir Anlatı” kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu gerçekler doğrultusunda AÇEV olarak;

  • Örgün eğitim yolu ile ulaşılamayan kitlelere alternatif bir yaygın eğitim modeli sunuyoruz.
  • Var olan okul öncesi eğitim hizmetlerini destekliyor, okul-aile işbirliğini güçlendirici programlar geliştiriyoruz.
  • Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırladığımız tüm programları sürekli değerlendiriyor ve geliştiriyoruz.
  • Programlarımızı yaygınlaştırmak için çeşitli kurumlar ile işbirliği yapıyor ve bu bağlamda bu kurumlara danışmanlık ve eğitim desteği veriyoruz.
  • Programların birçoğunu gönüllü eğitimci desteği ile yürütüyoruz, onları çeşitli seminer ve kurs gözlemleri ile destekliyoruz.
  • Daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla televizyon için eğitim amaçlı programlar hazırlıyoruz.
  • Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda bilgisayar tabanlı eğitim programları geliştiriyoruz.

AÇEV’in Müdahale Yöntemleri


"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail