fbpx

Koşucu Kayıt Formu


    N KOLAY 44. İSTANBUL MARATONU 6 KASIM 2022'de gerçekleşecek olan Büyük Gönüllü Koşusu kapsamında koşucular ve AÇEV arasında iletişim sağlamak amacıyla AÇEV Koşucu Kayıt Formu hazırlanmıştır. Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyup onayladıktan sonra formu gönderebilirsiniz. Form kapsamında paylaştığınız bilgiler saklı kalacak, AÇEV dışında kimseyle paylaşılmayacak ve sadece Büyük Gönüllü Koşusu kapsamında iletişim maksadıyla kullanılacaktır.

    Açık Rıza Onayı

    Bu kayıt formunda aktardığım/aktaracağım 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin AÇEV Koşucu Kayıt Formu kapsamında değerlendirmesinde, istatistiki amaç ve kapsam çerçevesinde alınmasına, işlenmesine, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve 5 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.