İşyerlerinde İlgili Babalığı Destekliyoruz!

İşyerlerinde İlgili Babalığı Destekliyoruz!

Babaların çocuk gelişimine ve bakımına dâhil olmalarının önündeki bariyerlere baktığımızda, uzun çalışma saatleri, düşük kadın istihdam oranı, kamunun, özel sektörün, zaman zaman sivil toplumun ve akademinin çocukla ilgili her türlü konuda ağırlıkla anneyi sorumlu...
Sevgimde Şiddete Yer Yok!

Sevgimde Şiddete Yer Yok!

2017 yılında farklı destekçilerimizle yürüttüğümüz projeler kapsamında, ilgili babalık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin de dahil edilmesi konularına bir bütün olarak odaklanan farkındalık ve kampanya çalışmaları yürütmek üzere yola çıktık.  Türkiye’de...
Çocukluktan Ergenliğe Beyin Gelişimi ve Bilişsel Gelişim

Çocukluktan Ergenliğe Beyin Gelişimi ve Bilişsel Gelişim

Alanlarında uzman bilim insanları Prof. Dr. Ayşenil Belger ve Dr. Yankı Yazgan’ın katılımlarıyla; toplumsal ve küresel kalkınmanın ana unsurlarından insan gelişimini, beyin ve sinir sisteminin gelişimi üzerinden çok yönlü olarak değerlendirmek üzere bir seminer...
Genç kadınlar güçleniyor, hayatla buluşuyor…

Genç kadınlar güçleniyor, hayatla buluşuyor…

Ülkemizde uzun yıllar eğitim hakkından yararlanamayan ve okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak eğitim çalışmaları yürüten AÇEV bu çalışmalarını, okuryazarlık seviyelerini artırarak genç kadınların güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için yeniden...
Okul öncesi eğitime katılımı artırmak için…

Okul öncesi eğitime katılımı artırmak için…

Erken yaşların çocuğun gelişimindeki önemi dikkate alındığında, erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitimin kritik rolü açıkça görülüyor. Ancak, rakamlar ülkemizde okul öncesi eğitime katılımın halen düşük olduğuna işaret ediyor. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması...
Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış…

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış…

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış… Araştırmalar beynin ilk 6 yılda bir daha hiç olmayacağı kadar hızlı bir gelişim içinde olduğunu gösteriyor. Yaşamın mucizevi yılları olarak adlandırabileceğimiz bu dönem kişinin ilerki yaşamına temel teşkil ediyor. Bu...