Genç kadınlar güçleniyor, hayatla buluşuyor

Ülkemizde uzun yıllar eğitim hakkından yararlanamayan ve okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak eğitim çalışmaları yürüten AÇEV bu çalışmalarını, okuryazarlık seviyelerini artırarak genç kadınların güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için yeniden yapılandırdı. Genç kadınların çok yönlü güçlenmesi için “Hayat Dolu Buluşmalar” adlı yeni bir kadın güçlenme programı geliştirerek uygulamaya başladı. Kadınların ileri okuryazarlık seviyesi…

Okul öncesi eğitime katılımı artırmak için

Erken yaşların çocuğun gelişimindeki önemi dikkate alındığında, erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitimin kritik rolü açıkça görülüyor. Ancak, rakamlar ülkemizde okul öncesi eğitime katılımın halen düşük olduğuna işaret ediyor. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) çocuğun yaşı büyüdükçe ve hane halkının varlık seviyesi yükseldikçe katılımın arttığını gösteriyor. Okul öncesi eğitime katılımı etkileyen en önemli…

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış… Araştırmalar beynin ilk 6 yılda bir daha hiç olmayacağı kadar hızlı bir gelişim içinde olduğunu gösteriyor. Yaşamın mucizevi yılları olarak adlandırabileceğimiz bu dönem kişinin ilerki yaşamına temel teşkil ediyor. Bu dönemde çevresinden gerekli desteği alabilen çocuklar, erken okuryazarlık becerileri geliştiriyor, ilerde sosyal ilişkileri gelişmiş, saygılı, başarılı,özgüvenli bireyler oluyor ve zorluklarla…