Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış… Araştırmalar beynin ilk 6 yılda bir daha hiç olmayacağı kadar hızlı bir gelişim içinde olduğunu gösteriyor. Yaşamın mucizevi yılları olarak adlandırabileceğimiz bu dönem kişinin ilerki yaşamına temel teşkil ediyor. Bu dönemde çevresinden gerekli desteği alabilen çocuklar, erken okuryazarlık becerileri geliştiriyor, ilerde sosyal ilişkileri gelişmiş, saygılı, başarılı,özgüvenli bireyler oluyor ve zorluklarla…