Özel sektörle ilgili babalığı konuşmaya devam ediyoruz

Özel sektörün, tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla babaları da kapsayıcı şekilde söylem, ürün ve hizmetlerini nasıl dönüştürebileceğini konuşmak üzere UNFPA’in desteği ile “İlgili Babalığın Güçlenmesi İçin Özel Sektör Çalıştayı”nı düzenledik. Son yıllarda, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ilgili babalık davranışlarının yaygınlaşması konularında özel sektörün de öncü girişimleriyle ülkemizde epeyce bir yol kat edildi. Ama çocuğun doğduğundan itibaren bakımı…

Şişli Belediyesi’nden çalışan babalara 30 günlük babalık izni

AÇEV olarak bir süredir çalışanlarına yönelik olarak Baba Destek Programı eğitimleri düzenlediğimiz Şişli Belediyesi, eşi doğum yapan işçilerine 30 günlük babalık izin hakkı tanıdı. Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından ilk kez bu uzunlukta tanınan izin hakkı, 21.06.2018 tarihinde AÇEV olarak bizim de katıldığımız Toplu İş Sözleşmesi imza töreniyle…

Türkiye’de babalığı anlamak, ebeveynlik ve erkeklik üzerine konuşmak için Ankara’daydık

Son yıllarda babalığın ve erkekliğin eşitlikçi bir şekilde dönüşümünde ve ilgili babalığın yaygınlaşmasında etki yaratmayı hedefleyen paydaşlarımız için bilimsel veri üretmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.  2015-2017 yılları arasında Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğümüz araştırmalar neticesinde Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi’ni geliştirdik. Bu serideki bulguları tartışmak, bulgular ışığında akademide babalık ve erkeklik çalışmaları üzerine birlikte düşünmek ve…

AÇEV ve UNFPA’den Cinsiyet Eşitliği İçin Güç Birliği

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun “Özel Sektör: Cinsiyet Eşitliği İçin” başlıklı oturumu,  AÇEV ve UNFPA’in ev sahipliğinde 19 Mart 2018 tarihinde BM’in New York’taki Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Oturumda, özel sektörün istihdam politikalarından iletişim stratejisine, ürün ve hizmetlerinden çalışma koşullarına kadar toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde en belirleyici aktörlerinden birisi olduğuna dikkat çekildi. Buradan hareketle, …

İşyerlerinde İlgili Babalığı Destekliyoruz

Babaların çocuk gelişimine ve bakımına dâhil olmalarının önündeki bariyerlere baktığımızda, uzun çalışma saatleri, düşük kadın istihdam oranı, kamunun, özel sektörün, zaman zaman sivil toplumun ve akademinin çocukla ilgili her türlü konuda ağırlıkla anneyi sorumlu görmesi ve yönlendirmesi gibi pek çok neden sayabilir, bu nedenleri artırabiliriz. İlgili ve sorumluluk üstlenen babalığın güçlenmesi ise ancak tüm paydaşların…

Sevgimde Şiddete Yer Yok

2017 yılında farklı destekçilerimizle yürüttüğümüz projeler kapsamında, ilgili babalık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin de dahil edilmesi konularına bir bütün olarak odaklanan farkındalık ve kampanya çalışmaları yürütmek üzere yola çıktık.  Türkiye’de ilgili babalık konusunun benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz “İlk İş Babalık” kampanyası çerçevesinde, Baba Destek Programı eğitimlerinin yanı sıra, yerel farkındalık çalışmaları, araştırma,…

Çocukluktan Ergenliğe Beyin Gelişimi ve Bilişsel Gelişim

Alanlarında uzman bilim insanları Prof. Dr. Ayşenil Belger ve Dr. Yankı Yazgan’ın katılımlarıyla; toplumsal ve küresel kalkınmanın ana unsurlarından insan gelişimini, beyin ve sinir sisteminin gelişimi üzerinden çok yönlü olarak değerlendirmek üzere bir seminer düzenledik. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beyin gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörlerin insani gelişime nasıl etki ettiği sorusuna yanıt aradık.

Genç kadınlar güçleniyor, hayatla buluşuyor

Ülkemizde uzun yıllar eğitim hakkından yararlanamayan ve okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak eğitim çalışmaları yürüten AÇEV bu çalışmalarını, okuryazarlık seviyelerini artırarak genç kadınların güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için yeniden yapılandırdı. Genç kadınların çok yönlü güçlenmesi için “Hayat Dolu Buluşmalar” adlı yeni bir kadın güçlenme programı geliştirerek uygulamaya başladı. Kadınların ileri okuryazarlık seviyesi…