İhtiyacı olan her kesimden kadına ulaşma hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz “Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı”, kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış bir destek programı…

Bu program kırsal alanda yaşayan genç kız ve kadınların yaşam becerilerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesini hedefliyor. 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadınlara yönelik, modüler, kolay uygulanabilir, görsel öğelerin kullanıldığı video destekli eğitim programı ile okuryazarlığı olmayan veya yetersiz olan kişilere de programı uygulamak mümkün…

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ihtiyaçlarından hareket edilerek hazırlanmış olan Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı 11 ana oturumdan oluşuyor.