Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak, uzmanlık alanımız olan 0-6 yaş dönemi, erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve Türkiye’deki bütün çocukların okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla 2005 yılında başlattığımız “7 Çok Geç” Kampanyası’nı hedeflerimize büyük ölçüde ulaşmış olarak 2010 yılında tamamladık.

Kampanyanın başladığı dönemde ülkemizde 4-6 yaş arası çocuklarımızın %16’sı okul öncesi eğitimden faydalanırken, 2008-2009 eğitim yılı sonunda bu oran %33,4 ’e, yükseldi. 2009-2010 yılında 32 ilde okul öncesi eğitimin 5-6 yaş grubu için zorunlu olmasına yönelik başlatılan pilot uygulamalar 2010-2011 eğitim döneminde 57 ile çıkarıldı. Ve bu yıllar içinde 4-6 yaş grubunda %43,3, 5-6 yaş grubunda %67 oranında okullaşma sağlandı.

AÇEV olarak kampanyanın aktif iletişim çalışmalarına son vermekle birlikte, yaygınlaşmaya bağlı olarak etkili ve verimli bir okul öncesi eğitim için kalite konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.