BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yaygınlaşması, günümüzde yalnızca ayrımcılıkla mücadele açısından değil, sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı bakımından da büyük bir önem taşıyor…

Biz AÇEV olarak; çocuğun bakımı ve gelişiminden sorumlu olan yetişkinlerin eşitsizlik ve eşitsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları fark etmelerini istiyoruz. Bu sonuçların ortaya çıkmasını önlemek için daha eşitlikçi tutum ve davranış geliştirmelerini, bu şekilde toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.

Çeşitli eğitim faaliyetlerimizde, toplumsal cinsiyet rollerinin çocukluktan itibaren oluştuğuna dikkat çekiyoruz. Bu doğrultuda, çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli rolü olan anne babalar, öğretmenler ve okul idarecilerine yönelik seminerler düzenliyoruz. Ayrıca, özel sektör çalışanlarına yönelik olarak da bilgi vermeye, farkındalık artırmaya ve davranış değiştirmeye yönelik pek çok seminer gerçekleştiriyoruz.