2017 yılında yayınladığımız Babalık Araştırması’na göre, Türkiye’de babaların %91’i çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğuna inanıyor. %51’i çocuklarını hiç tuvalete götürmediğini, %36’sı çocuğunun altını hiç değiştirmediğini, %35’i ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söylemekten çekinmiyor.

Oysa, babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın yoğunluğu ve bu süreç içerisinde kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel hem de sosyal ve duygusal kapasitesinin gelişimini etkiliyor.

İşte tam da bu nedenle, AÇEV olarak, 1996 yılından beri babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için “Baba Destek Programı”nı uyguluyoruz.

Hedefimiz, aile içindeki demokratik davranışların gelişmesiyle birlikte, babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirerek, sağlıklı bir iletişim kurabilmesine, onların ihtiyaçları konusunda bilgilenip, şiddet içeren davranışlarını değiştirmesine aracılık etmek…

3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocukları olan babaların, 10/13 hafta boyunca eğitim almasına imkan tanıyan program kapsamında bugüne kadar 60.000’den fazla babaya ulaştık.

Bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen eğitim programı, babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu değişiklikler yarattığı gibi, çocuklarının gelişimini destekleme konusundaki bilgi seviyelerini de anlamlı şekilde yükseltiyor.