fbpx

AÇEV olarak, ağırlıklı bir biçimde eğitim programlarımızla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hedef kitlemizin ihtiyacını araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli programlar geliştiriyor, bunları işbirlikleri ile uyguluyor ve uygulamaları değerlendiriyoruz.

Bu değerlendirmeleri hem programların etkinliğini araştırmak hem de elde edilen bulgularla programları amaca daha uygun bir biçime getirmek için kullanıyoruz.

Programlarımızın hedef kitlesini; sosyal ve ekonomik koşullardan ötürü gelişimleri desteklenemeyen ortamlarda yaşayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar oluşturuyor.

Programlarımız, hedef kitlemizin yaşamındaki risk faktörlerini azaltmayı ve sosyal refahını artırmayı hedefleyen “müdahale” programlarıdır. Etkin bir müdahaleyle, çevresel koşullardan ötürü örselenebilir durumda olan kişilerin hayatlarında dayanırlılığa doğru bir değişim sağlanabilir.

Vakfımızın tüm faaliyetlerinde ortak bir yaklaşımdan hareket ediyoruz: Bireyin, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin tamamlandığı erken çocukluk döneminde gelişiminin yakın çevresi tarafından desteklenmesi…

blue_bg1b

AÇEV olarak hedefimize ulaşmak için;