fbpx

Program Fotoğrafları

AÇEV programlarına ait aşağıdaki fotoğrafları kaynak göstererek haber içeriklerinde kullanabilirsiniz.

AÇEV HAKKINDA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak 30 yıldır, tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum için çalışıyoruz. Erken yaşlar, hayatımızın en belirleyici dönemi olduğu için çalışmalarımızın odağını oluşturuyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. 

AÇEV’in ilk adımları 1980’li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Diane Sunar ve Prof. Dr. Sevda Bekman tarafından yürütülen bir araştırma projesi ile atıldı. Araştırmada o yıllarda Türkiye’de okul öncesi eğitimin çocukların sadece %7’sine ulaştığı gerçeğinden yola çıkarak alternatif bir okul öncesi eğitim modeli olan Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) geliştirildi ve ilk uygulamalara başlandı. Elde edilen başarılı sonuçlar ışığında, Kurucu Başkan Ayşen Özyeğin’in önderliğinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı kuruldu ve eğitimlerin Türkiye çapında yaygınlaştırılmasını amaçlayan kurumsal bir yapıya kavuştu. 

AÇEV’in kurucuları “Bilim sadece bilim için değildir, topluma da dönmelidir, o zaman daha önemli olur” yaklaşımını temel alarak kuruluşu ve sonraki yıllardaki çalışmalarıyla sosyal bilimlerin soyut kalmadığını, insanların esenliği için ulaşılabilir ve yararlı bir etkiye dönüşebileceğini gösterdi. 

AÇEV’in bilimsel programları Türkiye’de üniversite, devlet ve sivil toplum işbirliğinin başarılı modellerine dönüşerek, yeni eğitim politikalarına örnek oldu.
AÇEV’de Erken Çocukluk Eğitimleri Birimi tarafından Anne Destek Programı, Okuyan Bir Gelecek projesi kapsamında Okuma Grupları, Aile Seminerleri ve Miniklerle Okuyoruz Atölyeleri düzenlenmektedir.
Babalık Çalışmaları Birimi tarafından Baba Destek Programı uygulanmakta ve ‘ilgili babalık’ farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. 
AÇEV’in bir sosyal girişimi olan Eşitliğe Değer bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eğitliği Çalışmaları ve Kadın Güçlenme Çalışmaları yürütülmektedir.
AÇEV tarafından, eğitim programları ve saha faaliyetlerinin yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere kampanya ve savunu faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.