fbpx

Bilgi Birikimimizi Dünyaya Taşıyoruz!

AÇEV olarak, toplumun değişen ihtiyaçları ve yaptığımız sosyal etki araştırmaları doğrultusunda eğitim programlarımızı geliştiriyor, bilgi birikimimizi uluslararası işbirlikleriyle yurtdışına da taşıyoruz. Programlarımız üniversite, devlet ve sivil toplum işbirliği ile başarılı modellere dönüşerek yurtdışında yeni eğitim politikalarına örnek olmuş, yol göstermiş, farklı ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla iş- birliğinde aile eğitimlerine bizzat katkıda bulunmuştur. 

AÇEV, her zaman programlarını yurt dışında uygulayacak uluslararası işbirliklerine sahiptir ve böylece yurt dışına bilgi birikimi aktarımı yapmaktadır. Bugüne kadar Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Amerika’da toplam 16 ülkede bilimsel temelli eğitim programlarımız uygulanmıştır. 

Okul Öncesi Eğitim Programımız, 3 ülkede (Laos, Kamboçya, Tanzanya) uygulanmaya devam etmektedir.

World Forum Alliance

AÇEV 2008 yılından bu yana World Forum Alliance üyesidir. World Forum Alliance, küresel bilgi alışverişini teşvik ederek erken çocukluk hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kalitesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedefe dünya çapında erken çocukluk uzmanlarıyla işbirliği yaparak ulaşmaktadır.

International Step by Step Association (ISSA)

International Step by Step Association (ISSA) erken çocukluk alanında çalışan ve uluslararsı üyeleri bulunan bir organizasyondur. Çocukların erken yaşlarında kaliteli bir şekilde eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanması için faaliyet göstermektedir. 2012 yılı itibariyle AÇEV’in birlikte çalışmalar yürüttüğü ISSA’ya tam üyeliği resmiyet kazanmıştır. AÇEV ISSA Konseyi üyesi olarak, 2013-2015 stratejik planında yer alan “Büyüme ve Derinleşme” ye odaklanarak belirlenen 4 çalışma alanında

( 1. Erişilebilirlik ve eşitlik; 2- Kalite; 3- Katılım ve 4-Savunu çalışmaları ) aktif çalışmalara katılacaktır.

United Nations Economic, Social and Cultural Organization (UNESCO)

1997: AÇEV UNESCO’nun Erken Çocukluk İşbirliği Merkezi Orta Asya Temsilcisi (Early Childhood Cooperation Center- Middle Asia Representative) olmuştur. 2010: AÇEV UNESCO’nun Operasyonel İlişkiler Ortaklık Statüsü’nü (Operational Partnership Status) almıştır. 2011: AÇEV UNESCO’nun Herkes için Eşit Eğitim üzerine STK Kolektif Konsültasyon üyesi olmuştur. 2012: AÇEV UNESCO’nun Danışmanlık Statüsü’nü (Consultative Status) almıştır. AÇEV, UNESCO’ya uzmanı olduğu erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanlarında danışmanlık sağlayarak bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların geliştirilebilmesi için bilgi ve tecrübelerini aktaracaktır.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
2008: AÇEV ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü’nü almıştır. Özel Danışmanlık Statüsü ile AÇEV, Birleşmiş Milletler Genel Kurullarına, üyelerine ve ilgili ihtisas kuruluşlarına tavsiye kararlarında bulunma, BM konferanslarına ve hazırlık toplantılarına doğrudan katılma hakkı, konsey ve komisyon toplantılarına katılım hakkı ve gündem hakkında bilgilendirilme ve söz sahibi olma, yazılı bildirim sunma, sözlü sunumlar yapabilme hakkına sahip olmuştur.
United Nations Millenium Development Goals (MDG)
AÇEV 2009’dan beri Birleşmiş Milletler Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’ne eğitim alanında verdiği taahütler üzerinden her yıl raporlamalarını yenileyerek katkıda bulunmaktadır. AÇEV’in taahütü: “AÇEV 2014’e kadar Türkiye’de 1 milyon ailede erken çocukluk gelişimi ve eğitimi konusunda farkındalığı artırma; bu çalışmalar için $20 milyon toplayarak anaokulu, ebeveynlik ve okur yazarlık eğitimleri ile 400,000 çocuğa, ebeveyne ve okuma yazması olmayan kadınlara ulaşıp, 2,500 yeni gönüllü eğitmeyi planlayarak, ilköğretim üzerine olan MDG 2, cinsiyet eşitliği üzerine olan MDG3, çocuk sağlığı üzerine olan MDG4 ve kalkınma için global ortaklıklar kurma üzerine olan MDG8’e katkıda bulunmaktadır.”
The Consultative Group on Early Childhood Care and Development (CGECCD)
AÇEV 2004 yılından bu yana Consultative Group on Early Childhood Education üyesidir. CGECCD erken çocukluk yıllarının önemini baz alarak bu dönem sırasındaki gelişimde sağlık, beslenme, eğitim, sosyal bilimler, ekonomik durum, çocuk koruma konuları üzerine program uygular ve araştırma yapar.
Yale University Child Study Center, MacMillan Center
AÇEV 2012 yılında Yale Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi ve MacMillan Uluslararası Çalışmalar Merkezi ile akademik bir işbirliğine girmiştir. “AÇEV-Yale Formative Childhoods and Peacebuilding Global Initiative” adlı proje kapsamında erken çocukluk gelişimi ve toplumsal barışı sağlama arasında bağlantılar bilimsel olarak araştırılmakta ve küresel platformlarda farkındalık yaratmaya yönelik iletişim ve savunu faaliyetleri geliştirmektedirler. Bu işbirliği ile ilgili daha detaylı bilgi için proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz: Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İnşası
Wharton International Volunteer Project
Küresel sosyal etki yaratma insiyatifi ile Wharton Business School Master öğrencileri 2011 yılında Afrika, Uzakdoğu, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika’da 10 farklı ülkede 14 farklı proje gerçekleştirmiştir. Bu öğrenci gruplarından bir ekip, 2011’de AÇEV’in kuruluşundan 2011 yılına kadar yaratmış olduğu toplumsal değeri hesaplamak üzere bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Harvard Business School FIELD Program
Harvard Business School FIELD programına katılan MBA öğrencileri, dersleri kapsamında ve profesörleri önderliğinde çeşitli mecralarda faaliyet gösteren kurumlar için yeni ürün/hizmet geliştirme projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu programa dahil olan bir grup MBA öğrencisi ile 2012 yılı içerisinde, AÇEV’in misyonunu destekleyen yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik proje geliştirme ve planlama çalışmaları yapılmıştır. Aynı işbirliği kapsamında 2013 yılında AÇEV’in Baba Destek Programı’nın teknolojik platformlarda sunulabilmesinin ön analizleri yapılmıştır.
Harvard University Center on the Developing Child (CDC)
AÇEV 2006 yılında açılan Harvard Üniversitesi Erken Çocukluk Gelişim Merkezi’nin kurucu üyelerindendir. CDC, erken çocukluk eğitimi ve gelişimi alanlarında araştırma ve savunu faaliyetleri gerçekleştirir.