Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz Okulu Modeli

Çocuk
Yazar Sevda Bekman, Ayhan Aksu-Koç, Eser Erguvanlı-Taylan
Yıl 2012
Özet Bu çalışma, ‘Yaz Okulu Modeli’nin bir erken çocukluk müdahale programı olarak etkinliğinin değerlendirilmesi araştırmasıdır. Elverişsiz koşullarda ve çok dilli ortamlarda yetişen çocukların bilişsel ve dil becerilerini destekleyerek okula hazırlık düzeylerini arttırmak amacıyla, okula başlamadan önceki yaz döneminde katılabilecekleri 10 haftalık bir müdahale programı hazırlanmıştır. Müdahale programı, okuryazarlık-öncesi, matematik-öncesi ve Türkçe dil becerileri üzerine odaklanmış bir Okulöncesi Eğitim Programıdır. Değerlendirme çalışması bir güneydoğu ilinde programın ilk uygulamasında yapılmıştır; programa altı yaşında ikidilli çocuklar katılmıştır. Araştırmada ön-test / son-test, kontrol gruplu, yarı deneysel bir desen uygulanmış ve müdahale eğitimine 92, kontrol grubuna da aynı ortamdan 93 çocuk katılmıştır. Bulgular, programa katılan çocukların, okuryazarlık-öncesi, matematik-öncesi, dilbilgisi ve hikaye anlama becerileri son testlerinde, programa katılmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bulgular aynı zamanda annenin eğitim düzeyinin dil becerilerinin gelişimindeki önemini de göstermiştir. Sonuçlar, programın genel olarak kısa vadeli etkinliğini ve özellikle de yaz okulu modelinin okula hazırlık açısından riskli konumda olan çocuklar için önemli bir müdahale stratejisi olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler Erken destek programı, kurum merkezli erken çocukluk eğitimi, okuryazarlık-öncesi beceriler, matematik-öncesi beceriler, ikinci dil edinimine destek
Referans Bekman, S., Aksu-Koç, A., & Erguvanlı-Taylan, E. (2012). Altı yaşındaki çocuklara yönelik bir müdahale programının etkisi: Bir yaz okulu modeli. Avrupa Erken Çocukluk Eğitim Araştırma Dergisi, 19, 409-431.