Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma İçin EÇE Öneriler Raporu

Çocuk
Yazar Batuhan Aydagül
Yıl 2007
Özet Erken çocukluk dönemi hayatın temelini oluşturur. Bu dönemde çocukların erken çocukluk eğitimi ve bakımı alması hem gelişimleri için çok önemlidir hem de temel insan hakkıdır. Ayrıca, bu dönemde çocukların eğitimine yapılacak kamu yatırımının hem sosyal hem de ekonomik olarak getirisi çok yüksektir. Ancak, Türkiye'de erken çocukluk eğitimine erişim çok sınırlıdır. O kadar ki, ülkemiz ancak Arap ve Afrika ülkeleriyle karşılaştırılabilmektedir. Yakalamayı hedeflediğimiz gelişmiş ülkelerin çoğunda en azından iki yıl ücretsiz erken çocukluk eğitimi mevcuttur. Ülkemizde daha çok çocuğun kaliteli erken çocukluk eğitiminden yararlanabilmesi için siyasi ve bürokratik irade, mali kaynak artışı ve alternatif yaklaşımları içeren kapsamlı politikalar şarttır. 0-6 yaş arası çocukların eğitimini politikalarında önemsemeyen hükümetler, toplumun geliflimini riske atmaktadır.