AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı Program Değerlendirme Araştırması Tatvan Çalışması Niteliksel Analiz Raporu

Yetişkin
Yazar Yaşama Dair Vakıf
Yıl 2011
Özet YADA’nın uyguladığı saha çalışmasında; Eğitim programında öğretilmesi hedeflenen bilgilerin katılımcıların bilgi düzeyinde nasıl bir yeri olduğu, ilgili konularda katılımcıların halihazırda edinmiş oldukları bilgilerin muhtevası ve geçerliliği, bu bilgilerin eğitimle beraber nasıl bir değişim geçirdiği ve ne kadar kalıcı olduğunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Tatvan’da eğitimin uygulandığı üç köy olan Çataltaş, Kolbaşı ve Yassıca köylerinde uygulanan alan çalışması iki tur üzerinden yapılmıştır. Her köyden üç eğitime katılan katılımcı ve onların eşleri ile olmak üzere 6’şar derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Eğitim öncesi yapılan görüşmelerde köylerdeki eğitim öncesi bilgi dünyası ve programda yer alan konular üzerinde geliştirilen yaşam pratiklerinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Eğitim sonrası görüşmelerde hedeflenen; eğitim sonrası bilgi düzeyinde yaşanan değişiminin yanı sıra eğitimin köyde nasıl bir etki yarattığıdır.
Referans Yaşama Dair Vakıf (2011). AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı program değerlendirme araştırması Tatvan çalışması niteliksel analiz raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.