Ülkemizde, 0-6 yaş arası dilimdeki çocuk sayısı 9 milyona yakın… Bunlardan 4.9 milyonu en yoksul %40’lık dilimdeki hanelerde yaşıyor. 0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin %71.5’i, babaların da en fazla %60.1’i ortaokul mezunu…
Biz AÇEV olarak, ihtiyaç sahibi nüfusu hedef alan Erken Çocukluk Eğitimi müdahaleleri ile, toplumsal eşitsizlikleri ve özellikle eşitsizliklerin nesiller arası geçişini azaltmak için çalışıyoruz.Yaşamdaki ilk yılların çocuğun geleceğinde belirleyici olduğu gerçeğinden hareketle, erken yaşlardaki çocuklara ve ebeveynlere yönelik eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Yüz yüze eğitimlerinin yanı sıra, internet ve mobil uygulamalar yoluyla da ve anne babalara ve okul öncesi öğretmenlerine eğitimlerimizi ulaştırıyoruz.