Araştırmalar, okul öncesi eğitim alan çocukların ilkokula hazır başladığını, sınıfta daha başarılı olduğu ve bunun da ilköğretimin niteliğini arttırdığını gösteriyor.

4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirdiğimiz ÇEP eğitimleri ile, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların dil becerilerini geliştirmelerini ve okuma yazma öncesi faaliyetlerle okula en iyi şekilde hazırlanmalarını amaçlıyoruz.

24 haftalık bir eğitim programımızın uygulama kitabı, okul öncesi eğitim materyali olarak tüm Türkiye’de daha önce ACEV tarafından eğitim almış okulöncesi öğretmenleri tarafından kullanılıyor.

ÇEP uygulama kitabının desteği ile, çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması ve çocukta güven duygusunun geliştirilmesi de hedefleniyor.