• Türkçe

Kadınlar İçin

Günümüzde yetişkin okuryazarlığı; küreselleşmeye, iletişim teknolojisindeki ilerlemelere, ekonomik, siyasi ve sosyal dönüşümlere cevap verebilen becerilerin tümünü kapsıyor… Çevre bilincini, iş yeri, sağlık ve medya okuryazarlığını içeriyor.

AÇEV olarak biz de ülkemizde uzun yıllar okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmaları bu doğrultuda yeniden yapılandırdık.

2016 itibarıyla “Hayat Dolu Buluşmalar” adıyla geliştirdiğimiz program ile, genç kadınların güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için çalışıyor, onları yeni becerilerle destekliyoruz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!