AÇEV olarak, ağırlıklı bir biçimde eğitim programlarımızla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hedef kitlemizin ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli programlar geliştiriyor, bunları işbirlikleri ile uyguluyor ve uygulamaları değerlendiriyoruz.

Bu değerlendirmeleri hem programların etkinliğini araştırmak hem de elde edilen bulgularla programları amaca daha uygun bir biçime getirmek için kullanıyoruz. Programlarımızın hedef kitlesini; sosyal ve ekonomik koşullardan ötürü gelişimleri desteklenemeyen ortamlarda yaşayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar oluşturuyor.

Programlarımız, hedef kitlemizin yaşamındaki risk faktörlerini azaltmayı ve sosyal refahını artırmayı hedefleyen “müdahale” programlarıdır. Etkin bir müdahaleyle, çevresel koşullardan ötürü örselenebilir durumda olan kişilerin hayatlarında dayanırlılığa doğru bir değişim sağlanabilir.

Vakfımızın tüm faaliyetlerinde ortak bir yaklaşımdan hareket ediyoruz: Bireyin, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin tamamlandığı erken çocukluk döneminde gelişiminin yakın çevresi tarafından desteklenmesi…

AÇEV olarak hedefimize ulaşmak için;

  • Örgün eğitim yolu ile ulaşılamayan kitlelere alternatif bir yaygın eğitim modeli sunuyoruz.
  • Var olan okul öncesi eğitim hizmetlerini destekliyor, okul-aile işbirliğini güçlendirici programlar geliştiriyoruz.
  • Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırladığımız tüm programları sürekli izliyor, değerlendiriyor ve geliştiriyoruz.
  • Programlarımızı yaygınlaştırmak için çeşitli kurumlar ile işbirliği yapıyor ve eğitim desteği veriyoruz.
  • Programların birçoğunu gönüllü eğitimci desteği ile yürütüyor, gönüllülerimizi çeşitli seminer ve kurslarla besliyoruz.
  • Toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
  • Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda, bilgisayar ve mobil cihaz platformları için eğitim programları geliştiriyoruz.