AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı Program Değerlendirme Araştırması – Samsun Çalışması Analiz Raporu

Yetişkin
Yazar AÇEV
Yıl 2011
Özet YADA’nın uyguladığı saha çalışmasında; Eğitim programında öğretilmesi hedeflenen bilgilerin katılımcıların bilgi düzeyinde nasıl bir yeri olduğu, ilgili konularda katılımcıların halihazırda edinmiş oldukları bilgilerin düzeyi ve geçerliliği, bu bilgilerin eğitimle beraber nasıl bir değişim geçirdiği ve ne kadar kalıcı olduğunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Samsun’da eğitimin uygulandığı dört köy olan Çepinler, Şeyhli, Yeniköy ve Bezirgan köylerinde uygulanan alan çalışması iki tur üzerinden yapılmıştır. İlk turda köylerdeki eğitim öncesi bilgi dünyası ve programda yer alan konular üzerinde geliştirilen algı ve pratiklerinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. İkinci tur eğitim programı uygulandıktan sonra gerçekleştirilmiş ve eğitim sonrası bilgi düzeyinde yaşanan değişim ve bunun yanı sıra eğitimin köyde meydana getirdiği dönüşüm irdelenmiştir. İlk turda 4 köyde toplam 108 görüşme yapılmıştır. Eğitim sonrasında ise toplam 106 görüşme yapılmıştır.
Referans Yaşama Dair Vakıf (2011). AÇEV Kırsal Alan Eğitim Programı program değerlendirme araştırması Samsun çalışması analiz raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.