Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor -1

Anne
Yazar Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak
Yıl 2011
Özet Bu makale Anne-Çocuk Eğitim Programı’na (AÇEP) katılan annelerle yapılmış niteliksel bir araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Amaç, AÇEP’e katılan annelerin özelliklerini, katılma nedenlerini, programın neden ve nasıl etkili olduğunu değerlendirmektir. Veriler derinlemesine mülakatla beş farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, İsviçre, Bahreyn ve Suudi Arabistan) programa katılan 100 anneden toplanmıştır. Sonuçlar, programa katılan annelerin değişime açık ve kararlı kişiler olduklarını ve çocuklarını iyi yetiştirmek istediklerini göstermektedir. Annelerin katıldıkları grup sürecinin, çocukları ile yaptıkları Zihinsel Eğitim Programı ile ilgili deneyimlerinin ve öğretmenin AÇEP’in etkili olmasında önemli olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, annelerin kendi çocuk yetiştirme tutumlarının programdakilerle karşılaştırılmasının ve annenin uygulamalar sırasında aldığı geribildirimler ve desteğin de önemli olduğu bulunmuştur. Programın farklı ülkelerdeki ihtiyacı karşıladığı ve benzer sonuçların alındığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler Erken çocukluk eğitimi, erken müdahale programı, anne eğitimi
Referans Bekman, S., & Atmaca Koçak, A. (2011). Beş ülkeden anneler anlatıyor -1: Anne-Çocuk Eğitim Programı kimler için ve neden etkili? Eğitim ve Bilim, 36, 171-183.