Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor -2

Anne
Yazar Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak
Yıl 2011
Özet Bu makale Anne Çocuk Eğitim Programı’nın niteliksel araştırmasının sonuçlarını içermektedir. Veriler beş farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, İsviçre, Bahreyn ve Suudi Arabistan) programa katılan 100 anneden toplanmıştır. Amaç, programın etkilerini annelerin kendi deneyimleri ve söylemleri ile değerlendirmektir. Derinlemesine mülakatla toplanan veriler, programın hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri olduğunu göstermiştir. Doğrudan etkiler programın hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri olduğunu göstermiştir. Doğrudan etkiler çocukta ve anne çocuk ilişkisinde görülmüştür. Çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal duygusal gelişimlerinde değişiklikleri ifade edilmiştir. Ayrıca, annenin çocuğa ve kendine yönelik davranışlarında ve kendisiyle ilgili bakış açısında da değişiklikler ifade edilmiştir. Ayrıca, annenin çocuğa ve kendine yönelik davranışlarında ve kendisiyle ilgili bakış açısında da değişiklikler olduğu belirtilmiştir. Annenin değişmesi ve yeni bilgiler öğrenmesinin anne çocuk ilişkisini de değiştirdiği bulunmuştur. Dolaylı etkiler olarak tanımlanan değişikliler ise babada ve annede görülen değişikliklerdir. Babanın eşine, programdaki çocuğa ve diğer çocuklara; annenin de eşine, ailedeki diğer çocuklara ve çevreye olan davranışlarını değiştirdiği anlaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler Okul öncesi eğitim, erken müdahale programı; Anne eğitimi
Referans Bekman, S., & Atmaca Koçak, A. (2011). Beş ülkeden anneler anlatıyor -2: Anne-Çocuk Eğitim Programının etkileri. Eğitim ve Bilim, 36, 131-144.