ÇOCUK VE EBEVEYN DOSTU BELEDİYE YÖNETİŞİM REHBERİ

Yazar Argüden Yönetişim Akademisi Yayınları
Yıl 2022
Özet Hazırladığımız bu rehber ile, proje amacımıza uygun olarak çocuk ve ebeveyn dostu belediyeciliği yapısal anlamda yönetişim süreçlerini, davranışsal anlamda ise yönetişim ilkelerini esas alacak şekilde tanımlamaktayız. İlçe belediyelerine ait incelemelerimizi bu felsefeden hareketle tamamlayarak herkesin rahatlıkla ulaşabileceği halka açık veriler üzerinden gerçekleştirdik. Proje bulgularının detaylarından hareketle de vardığımız sonuçları, belediyelere yönelik geliştirici politika önerileri ile raporladık. Tüm bu çalışmalar sonucunda sunduğumuz rehberin, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘çocuk ve ebeveyn dostu’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz. Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi’nin 7’den 77’ye herkes için faydalı ve yol gösterici nitelikte bir rehber olmasını diliyoruz.