Engelli Bireyler İçin Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Rehberi

Yetişkin
Yazar AÇEV , T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Yıl 2010
Referans Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (2010). Engelli bireyler için kamusal hizmetlerden yararlanma rehberi: Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi projesi . İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.