Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokullarının Suriyeli Çocuklar İle Bölge Çocukları Üzerindeki Etkileri – Değerlendirme Raporu

Çocuk
Yazar Ersoy Erdemir ve Ayşesim Diri
Yıl 2019
Özet “Suriyeli ve Türk Çocukların Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerine Erişiminin Desteklenmesi” isimli Program İş Birliği Anlaşması’nın bileşenlerinden Erken Çocukluk Eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen Yaz Anaokulları Programı ile daha önce okul öncesi eğitim hizmetinden faydalanmamış 5-6 yaşındaki çocukların temel gelişim alanlarında desteklenerek ilkokula hazır olma düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir. 10 haftalık bir erken müdahale programı olan Okul Öncesi Eğitim Programı (OEP), Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokulu bileşeni çerçevesinde 10 ilde 140 sınıfta 2.620 çocuk ile uygulanmıştır. Suriyeli çocuklar program faydalanıcılarının %77’sini, Bölge çocukları ise %23’ünü oluşturmuştur.
Referans Erdemir, Ersoy ve Diri, Ayşesim (2019). Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokullarının Suriyeli çocuklar ile Bölge çocukları üzerindeki etkileri: Değerlendirme raporu. İstanbul: AÇEV.