Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokullarının Suriyeli Çocuklar İle Bölge Çocukları Üzerindeki Etkileri – Özet Değerlendirme Raporu

Çocuk
Yazar AÇEV
Yıl 2019
Anahtar Sözcükler AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı, EÇE – Erken Çocukluk Eğitimi, EÇG – Erken Çocukluk Gelişimi, GAP – Güneydoğu Anadolu Projesi, OEP – Okul Öncesi Eğitim Programı, TKV – Türkiye Kalkınma Vakfı, UNCHR – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Referans Erdemir, Ersoy ve Diri, Ayşesim (2019). Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokullarının Suriyeli çocuklar ile Bölge çocukları üzerindeki etkileri: Özet değerlendirme raporu. İstanbul: AÇEV.