Güney Doğu Anadolu Anne Destek Programı Değerlendirme Araştırması Raporu

Anne
Yazar Ayşesim Diri, Ceren Lordoğlu Tuz, Ayşe Özdemir
Yıl 2008
Özet Bu değerlendirme çalışması, AÇEV tarafından 2007 yılında Diyarbakır’da düzenlenen ve 10 hafta süren, Anne Destek Programı’nın etkilerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada Program’ın anne-çocuk ilişkisi ve iletişimi, çocuğa sunulan çevresel uyaranlar, annenin benlik kavramı ve kendine güven duygusu alanlarında fark yartıp yaratmadığı ve programda aktarılan sağlık ve hijyen bilgilerinin edinilip edinilmediği irdelenmiştir.