İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Kurumlarının Yaygınlaştırılması

Çocuk
Yazar TÜSİAD, AÇEV, PWC
Yıl 2019
Özet TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun çalışmaları çerçevesinde, kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerden biri olan kurumsal çocuk bakım ve eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak AÇEV ve PwC ile işbirliği içerisinde kreşlerle ilgili bir fizibilite çalışması yapıldı ve vergisel teşvik önerileri geliştirildi. Bu öneriler 2016-2018 dönemi boyunca kamu nezdinde takip edildi. Yeni kurulan kreşlerin gelir ve kurumlar vergisinden beş yıl muaf olması ve çalışanlarına gönüllü olarak kreş desteği veren işverenlerin söz konusu desteklerinin vergisel olarak teşvik edilmesi bu dönemde hayata geçti. Bu çalışmalar süresince, hem çeşitli ülke örnekleri hem de ülkemizde yayınlanan çeşitli resmi strateji/eylem planı ve araştırmalar da incelendi. Bu çerçevede, Türkiye’de çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması için bütüncül bir kamu politikası uygulanması gereğine dikkat çekmek ve bu yönde öneriler sunmak amacıyla bu çalışma kaleme alındı.
Referans Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve PwC (2019). İş ve özel yaşam dengesi yolunda çocuk bakım ve eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması. İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve PwC.