İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Değerlendirme Araştırması

Yetişkin
Yazar Aydın Yücesan Durgunoğlu, Hilal Özuygun Kuşcul
Yıl 2005
Özet Bu araştırmanın amacı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından uygulamaları yürütülen İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı’nın (İYOP) etkilerini çok yönlü ve kapsamlı olarak değerlendirmektir. İYOP üzerinde daha önce küçük bir örneklem kullanılarak yapılan bir değerlendirme çalışması (Durgunoğlu, Öney ve Kuşcul, 1996), İYOP’un MEB programına kıyasla oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Aydın Yücesan Durgunoğlu’nun (2000) yaptığı niceliksel bir başka çalışmada da İYOP’un temel okuryazarlık becerilerini geliştirmekteki etkileri gösterilmiştir. Kağıtçıbaşı, Gökşen ve Gülgöz’ün yaptığı bir çalışmada da İYOP’un amaçlanan etkilerinin ötesinde katılımcıların aile ilişkilerinde ve toplumsal becerilerde de kazanımları olduğu gösterilmiştir.