İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı Uygulama ve Değerlendirmesi

Yetişkin
Yazar Aydın Yücesan Durgunoğlu, Banu Öney, Hilal Kuşcul, Meltem Cantürk
Yıl 1997
Özet Bu rapor, 1995 yılında başlayarak geliştirilmiş olduğumuz İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı’nın (İYOP) özelliklerini ve uygulama sonuçlarını özetlemek, İYOP’u, Türkiye çapında Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulanmakta olan Yetişkinler için Okuma Yazma Öğretimi I. Kademe Eğitim Programı ile karşılaştırmak ve by karşılaştırmalardan hareket ederek yetişkin okuryazarlığı ile ilgili bazı önerilerde bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu kapsam içinde İşlevsel yetişkin okuryazarlığı Programı’nın temel felsefe ve prensipleri açıklanmakta, programın birinci, ikinci ve üçüncü dönem uygulaması değerlendirilmektedir.
Referans Yücesan Durgunoğlu, A., Öney, B., Kuşcul, B., & Cantürk, M.(2003). İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı uygulama ve değerlendirmesi. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.