İYOP Gönüllü Profili Çalışması

Yetişkin
Yazar AÇEV , T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Yıl 2002
Özet Yürütülen kurs çalışmalarında, ”Gönüllü Öğretici” kavramı, programımızın en önemli özelliklerinden birini oluşturarak. Yeni bir gönüllülük anlayışına öncülük yapmıştır. Bu nedenle Gönüllü Öğretici kavramını incelemek, doğasını anlamak, İYOP gönüllülerini tanımak amacıyla by raporda sunulan çalışma gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan raporun aynı zamanda, bundan sonra Vakfımızda gönüllülerle yapılacak çalışmalara ışık tutacağı ve yol göstereceği inancındayız.