İzmit Rehabilitasyon Merkezi Projesi

Yetişkin
Yazar AÇEV
Yıl 2002
Özet REM, Ülkemizi derin bir yasa boan yüzyılımızın en büyük felaketi 17 Austos Marmara Depremi sonrasında yaama geçen en önemli salık projesidir. Bu projenin temel amaçları; 1. Depremin etkiledii bölgede vatandaların fiziksel, ruhsal ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri ihtiyaçlarının karılanmasına yönelik olarak bütünlüklü ve yüksek nitelikli ayakta tedavi ve destek hizmetlerinin sunulması 2. Türk salık ekipleri ve kurumlarının bütünlüklü rehabilitasyon hizmetleri konusunda hizmet içi eitimlerini arttırarak, bölgede ve ülkemizde bu alanda kapasite gelitirilmesine destek verilmesi ve Rehabilitasyon Merkezinin üç yıllık proje süresi içinde, bu Merkezde oluan bilgi ve deneyim birikimi ile birlikte yerel bir salık kuruluuna devrinin salanması, (3 aralık 1999, Babakanlık nezninde imzalanan Mutabakat Zaptı) olarak belirlenmiştir.