Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler

Çocuk
Yazar Duygun Göktürk, Didem Çakmaklı, Özsel Beleli, Meltem Aran Kazancı
Yıl 2008
Özet AÇEV, KA-DER ve ERG ortaklığında yürütülen “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” Projesi üçüncü yılını doldurdu. İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da uygulanan projenin içinde pek çok faaliyet yer alıyor: Kadınlara okuma yazma ve yurttaşlık hakları konusunda bilgi aktararak toplumsal katılımlarını art›rmak, kız çocukların okullulaşması ile ilgili savunu ve araştırma çalışmaları yapmak, eğitimin önemi konusunda ana-baba seminerleri düzenlemek, illerindeki eğitim faaliyetlerini izleyen sivil izleme gruplarının katıldığı çalıştaylar düzenlemek vb. Proje kapsamında ayrıca her yıl uluslararası bir konferans düzenleniyor. Birincisi 2005 Kasım ayında Ankara’da, ikincisi 2006 Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen konferansın 2007 Kasım ayında yapılacak üçüncüsü planlanırken, kadınların toplumsal katılımını ve kız çocukların okullulaşmasını odak noktası olarak belirlemiş iyi örneklerden yola çıkmaya karar verdik.