Kız Çocuklarının İlköğretime Erişiminde Türkiye’den Örnekler

Çocuk
Yazar Tuba Çameli
Yıl 2008
Özet Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Türkiye’den Örnekler Kitabı, Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi’nin politikaları etkilemeye yönelik faaliyetlerinden biri olarak gerçekleştirilmiştir. Bu Proje Türkiye’de kız çocukların ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmalarını ve toplumsal hayata katılımlarını olumsuz etkileyen ve engelleyen tutum, uygulama ve politikaları ele alarak müdahaleler gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim Reformu Girişimi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı ortaklığında Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında kız çocukların eğitimi konusunda bireysel dönüşüm gerçekleştirme ve farkındalık yaratarak toplumsal destek oluşturmanın yanı sıra, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yerel ve ulusal politikaların oluşturulmasını destekleyen çalışmalar yapılmıştır.