Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Raporu

Çocuk
Yazar AÇEV
Yıl 2002
Özet Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın önderliğinde, mevcut okulöncesi eğitim sisteminin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, ileriye dönük geliştirici önerilerin oluşturulması ve okulöncesi eğitim sisteminin temel taşlarından biri olan öğretmenlerin yetiştirildikleri eğitim programlarının incelenmesi amacıyla, 17- 18 Ocak 2002 tarihlerinde Ankara’da bilimsel bir toplantı düzenlenmiştir.