Suriyeli Çocuklar İçin Yaz Anaokulları: İlkokula Uyum ve Hazırlık Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Uygulayıcılar için Bir Rehber

Çocuk
Yazar Burcu Gündüz Maşalacı
Yıl 2017
Özet Bu rehber, Suriyeli Çocuklar için Yaz Anaokulları pilot projesinin Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erdemir tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporu’ndan faydalanılarak oluşturulmuştur. Rehber, kısa süreli bir müdahale programı ile Suriyeli çocukların eğitime hazırbulunuşluk düzeyinin artırılabilmesi için dikkat edilmesi önerilen hususları içermektedir. Rehberin ilk bölümü AÇEV’in Yaz Anaokulları Programı’na dair bilgiler içerirken, ikinci bölüm bu programda edinilen deneyimlerden hareketle gelecek uygulamalarda dikkat edilmesi önerilen hususlara yer vermektedir. AÇEV olarak, bu rehberin gelişimsel ve eğitsel olarak farklı ihtiyaçlara sahip Suriyeli çocuklara yönelik eğitim politikaları ve projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını umut ediyoruz.
Referans Gündüz Maşalacı, B. (2017). Suriyeli çocuklar için yaz anaokulları: İlkokula uyum ve hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulayıcılar için bir rehber. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.