Türkiye’de 0-6 Yaş Arası Çocuğun Durumu

Çocuk
Yazar Development Analytics
Yıl 2017
Özet Bu çalışmalara altyapı sağlama amacıyla Development Analytics kurumu ile birlikte, aileden hukuk sistemine, çocuklara farklı ekosistemlerce sağlanan desteklere dair Türkiye’de ve dünyada yürütülmüş birçok çalışma incelenerek “Türkiye’de 0-6 Yaş Çocuğun Durumu”1 Araştırma Raporu kaleme alındı. Araştırmada sağlık, beslenme, eğitim, bakım, ailenin desteklenmesi ve çocuğun şiddete karşı korunması konularında sunulan hizmetler ve bu hizmetlere ayrılan bütçe, finansman, erişim, yönetmelikler, uygulanan proje ve programlar çerçevesinde Türkiye’de erken çocukluk çağında çocuğun durumu bütüncül bir şekilde ortaya konuldu.
Referans Development Analytics (2017). Türkiye'de 0-6 yaş arası çocuğun durumu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.