Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım: Özet

Çocuk
Yazar ERG, AÇEV
Yıl 2017
Özet Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım son 10 yılda artış göstermesine rağmen, okullulaşma oranları hem Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının hem de geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen hedeflerin altındadır. Türkiye’de erken çocukluk bakım ve okul öncesi eğitim (EÇBE) hizmetlerine katılımın yaşa ve hane halkı özelliklerine göre değişimini göstermeyi hedefleyen Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım Araştırması, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığında 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerini kullanarak yürütüldü.
Referans Anne Çocuk Eğitim Vakfı (2017). Türkiye'de erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime katılım: Özet. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.