Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik Kalite Raporu

Çocuk
Yazar Batuhan Aydagül
Yıl 2009
Özet Ülkemizde mevcut eşitsizlikler dikkate alındığında EÇE özellikle okumsuz koşullarda yaşayan çocukların gelişimlerin desteklenmesinde çok etkili bir müdahale aracıdır. Bundan dolayı Erken Çocukluk Eğitim hizmetleri, en önce en çok ihtiyacı olana götürülmelidir. Buradan yola çıkarak Türkiye’de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya yönelik politikaları ”kalite” ve ”eşitlik” açısından mercek altına almanın ve by alanlarda yeni görüşler ve önerileri paylaşmanın önemine inanıyoruz. BU amaca yönelik ”Türkiye’de Erken Çocukuluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik ve ” adıyla yayınladığımız bu raporun Türkiye’de süregelen çalışmalara katkı yapacağını umuyoruz.
Referans Aydagül, B. (2009). Türkiye'de erken çocukluk eğitimi: Erişim, eşitlik ve kalite raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.