Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri: Ana Rapor

Baba
Yazar Berna Akçınar
Yıl 2017
Özet Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi’nin temel amacı, Türkiye’de babalığın uygulanma biçimlerini, kaynaklarını, edinilme-aktarılma yollarını ve erkeklikle ilişkisini anlamak ve elde edilen bu veriler ışığında babalığa etkisi olan tüm paydaşlar için öneri zemini oluşturmaktır. Bu seri Türkiye’de Babalık Araştırması başta olmak üzere farklı araştırma ve incelemeler içermektedir. Serinin 2017 yılında planlanan yayınlarının ilki Türkiye’de Babalık ve Ilgili Babalığın Belirleyicileri, ikincisi Ebeveynlik, Erkeklik ve Çalışma Hayatı Arasında Türkiye’de Babalık ve son olarak Türkiye’de Erkeklik ve Babalık Halleri raporlarından oluşmaktadır. Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi’nin ve serinin ilk yayını olan Türkiye’de Babalık ve İlgili Babalığın Belirleyicileri Raporu’nun ilgili babalığın güçlenmesine yönelik uygulama ve politikalara ışık tutmasını umut ediyoruz.
Referans Akçınar, B. (2017). Türkiye'de ilgili babalık ve belirleyicileri: Ana rapor. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.