Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar

Çocuk
Yazar Fatoş Gökşen, Zeynep Cemalcılar, Can Fuat Gürlesel
Yıl 2005
Özet Herkesin kaliteli bir ilköğretimi tamamlaması Türkiye'nin önde gelen hedefleri arasındadır. Kamunun sürekli gayreti ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleşltirdikleri çeşitli kampanyalarla okullulaşmada önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ancak okullulaşma bu hedefin tek boyutu değildir. Bunun kadar önemli bir başka boyut, çocukların ilkö¤retimi tamamlamasının sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, kız ve erkek çocukların ilköğretim düzeyinde okulu terk etmelerinin önüne geçilmesidir. AÇEV, ERG ve KA.DER tarafından yürütülen “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” projesi, kız çocuklarının kaliteli bir ilköğretime erişimleri önündeki engelleri tüm boyutlarıyla ele almaya ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak çalışan bir projedir. “Türkiye'de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar” adını taflıyan araştırma da bu proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve sorunun okulu terk boyutunu ele almıştır.