Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimine Duyulan İhtiyaçların Saptanması

Çocuk
Yazar Ayhan Aksu Koç, Sevda Bekman, Eser Erguvanlı Tayvan
Yıl 2002
Referans Aksu-Koç, A., Bekman, S. ve Erguvanlı-Tayvan, E. (2002). Türkiye'de okul öncesi eğitimine duyulan ihtiyaçların saptanması. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı