Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi

Çocuk
Yazar Mehmet Kaytaz
Yıl 2005
Özet Erken çocukluk gelişimi (EÇG) ve erken çocukluk eğitimi (EÇE) hizmetleri. Yaşamlarının ilk yıllarındaki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine yapılan müdahelerdir. Bu hizmetlerin arasında gündüz bakımevleri, anaokulları, eğitimli profesyonellerce yapılan ev ziyaretleri, sağlık ve dengeli beslenme hizmetleri ve anne baba eğitimi sayılabilir Uluslararası çapta yapılan araştırmalar erken çocukluktakş kaliteli müdahale çalışmalarının çocuğa, aileye, topluma ve ekonomiye yüksek getiriler sağlayan, fakat küçük çaplı yatırımlar olduğunu göstermektedir.