Ulusal ve Yerel Sivil İzleme Grubu Raporları

Yetişkin
Yazar AÇEV
Yıl 2005
Özet Sivil izleme Grupları 2005 Raporu, ülkemizde kaliteli eğitime erişim açısından ciddi eşitsizliklerin olduğu dört ildeki durumu orada yaşayan yurttaşlarımızın bakış açısı ile yansıtmaktadır. Rapor, buna ek olarak, Ulusal İzleme Grubu tarafından hazırlanan durum analizini içermektedir. Bu içeriğin ulusal ve yerel politikalar oluşturulurken ya da gözden geçirilirken dikkate alınmasının gerçekçi ve etkili önlemlerin tasarlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunacağına inancımız tamdır.