Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV): Çok Bakışlı Bir Anlatı

Çocuk
Yıl 2008
Anahtar Sözcükler AB: Avrupa Birliği, AÇEP: Anne Çocuk Eğitim Programı, AÇEV: Anne Çocuk Eğitim Vakfı, ADP: Anne Destek Programı, BADEP: Baba Destek Programı, BOM: Benimle Oynar mısın?, CSÜS: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, ÇEP: Çocuk Eğitim Programı Çalışma Formları, ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, EÇE: Erken Çocukluk Eğitimi, ERG: Eğitim Reformu Girişimi, GDA: Güneydoğu Anadolu, HEM: Halk Eğitimi Merkezi, HIPPY: Home Instruction Program for Preschool Youngsters, ILI: The International Literacy Institute, İREM: İzmit Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, İYOP: İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı, İYOP 2: İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı 2, KA-DER: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, KASAKOM: Gönüllü Kurulufllar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu, MEB: Milli Eğitim Bakanlığı, OEP: Okul Öncesi Eğitim Programı, OVÇEP: Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı, SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SKV: Sani Konukoğlu Vakfı, STK: Sivil Toplum Kuruluşu, TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNICEF: The United Nations Children's Fund, ZEP: Zihinsel Eğitim Programı